2013-02-20 17:25:59

Kardinolas Tauran: svarbiausia – mokyti tikėjimo turinio


Benedikto XVI apsisprendimas atsisakyti popiežystės buvo visiška staigmena, nes niekas nebuvo apie tai informuotas, o ypač todėl, kad savo atsisakymo tęsti tarnystę tekstą popiežius perskaitė neįtikėtinai ramiu tonu. Sekantis popiežius turės tęsti ką darė Benediktas XVI: mokyti tikėjimo turinio, - tokiomis mintimis su prancūzų žinių agentūra I.Media dalijosi kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran. Prancūzų kilmės Bažnyčios diplomatas dabar yra santykius su kitomis religijomis kuruojančios Šv. Sosto dikasterijos vadovas, einantis įvairias kitas atsakingas pareigas Romos kurijoje.

Reikia mokyti tikėjimo turinio, nes šiuolaikiniame pasaulyje krikščionys turi sugebėti pagrįsti tikėjimą žiniomis apie jo turinį, o ne perduoti įspūdžius, - pasakė kardinolas Tauran. Jis pažymėjo, jog iš sekančio popiežiaus lauktų didelio atsivėrimo dialogui su kultūromis ir religijomis, taip pat gebėjimo pertvarkyti Romos Kuriją, kad visuotinės Bažnyčios gyvenime ir sprendimuose būtų daugiau koordinavimo. Kurijos aparatas yra didžiulis, tad jos reforma yra ilgas ir sudėtingas procesas, gal ir todėl kitas popiežius turėtų būti jaunesnis, - samprotavo kardinolas Tauran pokalbyje su prancūzų žinių agentūra.

Beje, kardinolui Tauran, kaip Kardinolų kolegijos proto-diakonui, teks pareiga, jeigu jis pats nebus išrinktas, paskelbti apie naujo Popiežiaus išrinkimą. Jis, kaip visi Kurijos vadovai ir dikasterijų nariai, neskaitant kelių išimčių, nustos ėjęs pareigas Kurijoje nuo pat momento, kai išsilaisvins Apaštalo Petro įpėdinio sostas Romoje, t.y. kai popiežius Benediktas pasitrauks iš pareigų po savaitės ketvirtadienį, vasario 28 d. 20 val.

Kol bus išrinktas naujas popiežius už Bažnyčios einamuosius reikalus bus atsakinga Kardinolų Kolegija, o Kurijos dikasterijų sekretoriai galės tvarkyti tik eilinius administracinius reikalus, nes be Popiežiaus negali būti daromi jokie kiti Bažnyčios gyvenimui svarbūs sprendimai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.