2013-02-18 17:21:30

Vatikane vyksta Gavėnios rekolekcijos


Sekmadienio vakarą Vatikano „Redemptoris Mater“ koplyčioje prasidėjo Popiežiaus ir Romos Kurijos Gavėnios rekolekcijos, kurios truks iki šeštadienio vasario 23 d. Joms vadovaujantis kardinolas Gianfranco Ravasi kalba tema: „Ars orandi, ars credendi. Dievo veidas ir žmogaus veidas psalmių maldoje“. Rekolekcijos prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir antraisiais pirmojo Gavėnios sekmadienio Mišparais.

Kiekvieną rekolekcijų dieną, nuo pirmadienio iki penktadienio, joms vadovaujantis kardinolas Ravasi skaito po tris konferencijas. Pirmasis rekolekcijų dalyvių susitikimas prasideda 9 val. Valandų liturgijos Rytmetine ir pirmąja vadovo meditacija. 10.15 val. rekolekcijų dalyviai kalba Dieninę ir klausosi antros meditacijos. Trečioji meditacija prasideda 17 val. Po jos kalbami Mišparai ir susitikimas užbaigiamas Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir eucharistiniu palaiminimu. Paskutinę rekolekcijų dieną, šeštadienį, numatytas tik vienas susitikimas. Po rytinės meditacijos rekolekcijos baigsis.

Nors kardinolas Ravasi nepaskelbė rekolekcijoms parengtų meditacijų tekstų, manoma vėliau juos išleisti atskiru leidiniu. Rekolekcijoms vykstant Vatikano radijo laidose italų kalba kiekvieną vakarą perduodama po vienos meditacijos įrašą, o visų meditacijų garso įrašai skelbiami Vatikano radijo podcast kanale.

Malda – tai atodūsis Dievo akivaizdoje, tai Dievui skirtos mintys, bet taip pat ir šauksmas. Kardinolas paminėjo Biblijos pasakojamą epizodą, kai Izraelis turėjo stoti į mūšį su amalekitais ir Mozės maldą, pakėlus rankas į Dievą. Šitas įvaizdis, pasak kardinolo Ravasi, puikiai vaizduoja ir popiežiaus Benedikto XVI pasirinktą būsimą kontempliatyvų vaidmenį Bažnyčioje po to kai jis bus jau atsisakę Šv. Petro Įpėdinio tarnystės. Popiežius Benediktas melsis už Bažnyčią, bus tarsi Mozė su į dangų pakeltomis rankomis, o mes būsime slėnyje, mūšio lauke, ten kur puola Amaleko kariuomenė, kur dulkės, siaubas ir išgąstis, bet drauge ir viltis. Tad manau, kad mums, šitos dvasinės pratybos gali būti gera proga nusivalyti dulkes, nukratyti nuodėmės molį, banalumo smėlį, išbristi iš plepalų dilgėlyno, - sakė kardinolas pradėdamas rekolekcijas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.