2013-02-17 14:50:25

A világ katolikus közösségeinek reakciói Benedek pápa lemondását követően


XVI. Benedek pápa péteri szolgálatáról való lemondását, amelyet február 11-én, a Lourdes-i Szűz Mária liturgikus ünnepén jelentett be, nagy meglepődéssel vette nemcsak a keresztény közösség, hanem más vallások tagjai is. Ezekben a napokban a világ minden országából folyamatosan érkeznek a Vatikánba a Szentatya döntését követő reakciók a püspöki karok közleményeinek és a vallási vezetők nyilatkozatainak formájában.

Latin-Amerikában, ahol a katolikus egyház jelenléte jelentős, nagy megrázkódtatást jelentett a Szentatya döntése. Kolumbia püspöki karának elnöke levelében megemlékezik Benedek pápa az egyházra hagyományozott hatalmas örökségéről, katekéziseiről, szentbeszédeiről, amelyek a Krisztussal való személyes találkozásra hívnak. A dominikai Santo Domingo érseke, López Rodrígez bíboros Benedek pápára, mint a bátorság, a szabadság és az őszinteség csodálnivaló tanúságtevőjére emlékezik. Nicaraguában negyven napos imaláncot indítottak el Managua érsekének vezetésével. A kubai püspöki konferencia közleményében hosszasan visszaemlékezik a Szentatya 2012-es látogatására, amelynek alkalmával a „szeretet zarándokaként” érkezett a karibi szigetországba. A venezuelai főváros, Caracas érseke csodálatát fejezte ki a Szentatya egyház iránt érzett mély szeretetéért és feleleveníti pápaságának legfontosabb témáit: az emberi méltóság és élet védelme az abortusszal és az eutanáziával szemben; a házasságon alapuló család támogatása; a Szent Pál év, a Papság éve, a Hit éve; a szinódusok, a vallásközi és ökumenikus párbeszéd és az új evangelizáció elősegítése. A bolíviai főpásztorok a Szentatya mély hitéért és az igazság iránti szeretetéért adnak hálát.

Afrikában szintén nagy meglepetést okozott a hívek körében a pápa döntése, amelyet tisztelettel vettek a keresztény közösségek. A nigériai Kaduna püspöke szerint Benedek pápa tette „szívének mélyéből fakadó szeretetcselekedet” az egyház iránt. A főpásztor annak a reményének ad hangot, hogy a következő pápa folytatja majd a Szentatya által megkezdett utat különös tekintettel Afrikára. XVI. Benedek pápasága során nagy figyelmet szentelt a földrésznek, amelyet jól tükröz a 2009-es Afrikával foglalkozó szinódus, és annak gyümölcse, az „Africae Munus” k. szinódus utáni apostoli buzdítás. Ebben a békére, az igazságosságra és a kiengesztelődésre irányuló elkötelezettség jelentőségét hangsúlyozza a Szentatya.

A Szentföldről Fouad Twal jeruzsálemi latin pátriárka nyilatkozott a térség főpásztorai és papjai nevében nagy elismeréssel adózva Benedek pápa bátorsága, morális bölcsessége és alázata előtt. A Szentatya majdnem nyolc éven át nagy odaadással kormányozta és szolgálta az egyházat – írja levelében a pátriárka. Megemlékezik továbbá a pápa 2009-es szentföldi, valamint 2010-es ciprusi látogatásáról, amelyek nagy jelentőségű, jelképes események voltak nemcsak a keresztények, hanem a zsidók és a muzulmánok számára is. Nagy örömmel és reménnyel fogadták továbbá a szentföldi és a közel-keleti keresztények az „Ecclesia in Medio Oriente” k. szinódus utáni apostoli buzdítását, amely a térség híveit a szeretetközösségre és a tanúságtételre hívja. A latin pátriárka egyházmegyéje nevében meghatódottsággal, imával mond köszönetet Benedek pápa atyai szeretetéért és a Szentföld érdekében végzett erőfeszítéseiért.

Szíria keresztény közössége hálát ad a Szentatyának mindazért, amit az országért tett. A háborús konfliktusok kitörését követően Benedek pápa elsőként, majd számos alkalommal intézett felhívást a párbeszéd és a diplomácia által való megoldáskeresés érdekében. A Szentatya sosem félt attól, hogy megvédje az igazságot a világ előtt – írja üzenetében Aleppo görög-melkita érseke. Nagyon nagy hálával tartozunk mindazért, amelyet egyházunkért és szenvedő népünkért tett. Libanoni útja lelki közelségének kifejezése volt, nagyon sajnáljuk, hogy lemond péteri szolgálatáról. Nagyszerű pápa volt egy nehéz történelmi pillanatban – írja még a szíriai főpásztor.

Az ázsiai földrész katolikusai, különös tekintettel a kínai és Hong Kong-i hívekre, imaórákat hirdettek XVI. Benedek pápáért és mindenkit a fohászra szólítottak. Fájó szívvel vettek tudomást Benedek pápa döntéséről. John Tong bíboros, Hong Kong főpásztora továbbá az új pápáért szóló imára buzdítja híveit. Ez az év a Hit éve, ezért a katolikusoknak tanúságot kell tenniük a Mindenható Istenbe vetett hitükről és bizalmukról, hogy Isten továbbra is vezesse és áldja meg az egyházat segítve minden nehézség leküzdésében. „Benedek pápa mindannyiunk számára nagy példát jelent. Tette, miszerint lemond péteri szolgálatáról, az áldozathozatalra tanít minket. Ebben az értelemben Jézus képe, aki feláldozza önmagát másokért, hogy az élet győzedelmeskedjen a halál felett” – írja üzenetében John Tong bíboros, Hong Kong főpásztora.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.