2013-02-18 17:22:39

Trečia kančių Gavėnia Sirijoje. Ar karas pakirs krikščionių bendruomenės ateitį?


Bažnyčioje ką tik prasidėjęs liturginis laikotarpis Sirijos krikščionims yra jau trečia kančių Gavėnia. Išgyvenamas laikmetis yra paženklintas ir nerimo, ir vilties. Taip rašo laiške katalikiškai žinių agentūrai „Fides“ Damasko maronitų katalikų arkivyskupas Samir Nassar. Ganytojas laiške reiškė ypatingą susirūpinimą Sirijos krikščionių bendruomenių išlikimu ateityje, sielojosi dėl didžiojo Sirijos užtarėjo popiežiaus Benedikto XVI sprendimo pasitraukti iš Romos vyskupo pareigų ir reiškė padėką Libano maronitų patriarchui kardinolui Bechara Boutros Rai, nepabūgusiam dalyvauti naujojo armėnų ortodoksų patriarcho įsodinimo ceremonijoje.

Arkivyskupas Nassar rašo, jog popiežiaus Benedikto XVI pasitraukimas ir maronitų patriarcho Bechara Boutros Rai vizitas Damaske sukėlė prieštaringų jausmų Sirijos krikščionims, kenčiantiems nuo labai staigaus armėnų ortodoksų tikinčiųjų skaičiaus sumažėjimo dėl emigracijos į užsienį.

Popiežiaus pareiškimas, jog pasitraukia iš ganytojo pareigų Sirijos krikščionims buvo ypatingai skaudus: Popiežiaus Benedikto XVI malda ir pakartotini pareiškimai dėl Sirijos taikos, kaip ir jo parama Sirijos gyventojams šį popiežių padarė itin artimu pasaulio užmirštiems sirams. Maronitų arkivyskupas linkėjo, kad visi kartu galėtų tęsti Gavėnios laikotarpį su popiežiumi, tačiau apsisprendusiu kitokiu būtu tęsti savo misiją.

Arkivyskupas laiške ypatingai pasidžiaugė neseniai įvykusiu kardinolo Bechara Boutros Rai vizitu į Damaską. Nei vienas iš 15 graikų ortodoksų patriarchų neišdrįsto atvykti į Damaską naujojo Antiochijos armėnų ortodoksų patriarcho Jono X Yazigi intronizavimo proga. Vienintelis atkeliavęs į Damaską iš Libano patriarcho tarnystės inauguravimui, nepaisant esančios įtampos tarp dviejų kaimyninių šalių, buvo maronitų katalikų patriarchas Bechara Boutros Rai. Sirai krikščionys katalikų maronitų patriarchą priėmė labai karštai, tūkstančiai su ašaromis akyse ėjo pasitikti patriarcho, atvykusio vardan taikos, vienybės ir vilties, rašo laiške arkivyskupas.

Pasak jo, naujojo patriarchato pradžia akivaizdžiausiai parodė migracijos grėsmę krikščionybės egzistencijai Artimuosiuose rytuose. Pustuštė katedra pasitiko naujai išrinktąjį patriarchą Joną X Yazigi gruodžio 20 dieną, nors armėnai graikai ortodoksai visai neseniai sudarė 60 procentų Sirijos krikščionių. Po dviejų konflikto metų ir dėl emigracijos prapuolė daugiau kaip pusė patriarchato parapijų. Iš Sirijos į kaimyninius kraštus išvyko dešimtys tūkstančių armėnų, kurių tikslas yra visai išemigruoti iš nestabilaus ir pavojingo regiono.

Sirijos krikščionybės stuburu laikomos Graikų ortodoksų bendruomenės susilpnėjimas kelia egzistencinį klausimą taip pat visoms kitoms Sirijos krikščionių mažumoms. Karas Irake išprovokavo masinį šalies krikščionių bėgimą. Ar karo Sirijoje pasekmės bus tokios pat tragiškos jos krikščionims? – klausė Damasko maronitų arkivyskupas Samir Nassar. Laiške jis paprašė melstis už vasario 9 dieną pagrobtus kunigus ir visus žuvusiuosius Sirijos konflikte.

Kitame pranešime iš Alepo „Fides“ praneša, kad miesto krikščionių atstovai stengiasi susisiekti su kunigų pagrobėjais, tačiau pastangos iki ketvirtadienio vakaro buvo nesėkmingos. Ginkluotų sukilėlių grupė pakelyje sustabdė iš Alepo į Damaską keliavusį autobusą su skaitlingais keleiviais, tačiau išlaipino tik du, armėnų katalikų kunigą Michel Kayyaų ir graikų ortodoksų kunigą Maher Mahfouz, kurių likimas nežinomas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.