2013-02-13 19:27:38

Bertone bíboros szavai a pápához a hamvazószerdai pápai szertartás végén


A Szent Péter bazilikában megtartott ünnepi szertartás végén Tarcisio Bertone bíboros fordult rövid beszéddel XVI. Benedekhez. A jelenlevők közül sokan könnyek között hallgatták a vatikáni államtitkár szavait.

Bertone bíboros beszéde elején megállapította, hogy nagy meghatódottsággal és mély tisztelettel fogadta az egyház és az egész világ a pápa döntését, hogy lemond szolgálatáról, mint Róma püspöke, Péter apostol utóda. Majd őszintén megvallotta, hogy a jelenlevők szívén ezen az estén a szomorúság fátyla lebeg. Ezekben az években a pápa tanítása az egyházra és a világra nyitott ablak volt, amely átengedte Isten igazságának és szeretetének sugarait, hogy megvilágosítsa utunkat elsősorban akkor, amikor az égen összegyűlnek a fellegek.

Megértettük, hogy Isten és az egyház iránti szeretete ösztönözte e döntés meghozatalára megmutatva ezáltal lelke tisztaságát, szilárd és igényes hitét, az alázat és a szelídség erejét, valamint nagy bátorságát, amely élete és szolgálata minden lépését jellemezte – jegyezte meg Bertone bíboros államtitkár.

Ezt követően felidézte a pápa és a római egyházmegye szeminaristáinak találkozóját, amikor a Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztények tudják, miénk és Istené a jövő, és hogy az egyház fája mindig újra nő. Az egyház mindig megújul, mindig újjászületik. Az egyházat szolgálni abban a szilárd meggyőződésben, hogy nem a miénk, hanem Istené, hogy nem mi építjük, hanem Isten; és nyugodtan elmondva: „Mihaszna szolgák vagyunk, hisz csak kötelességünket teljesítettük." (Lk 17,10); valamint teljesen Istenre bízni magunkat; mindez nagy tanítás, amelyet ezzel a döntéssel nekünk, az egyház pásztorainak és Isten egész népének ajándékoz – emelte ki a pápához szóló beszédében Tarcisio Bertone bíboros.

Az Eucharisztia hálaadás Istennek. Ezen az estén köszönetet mondunk az Úrnak azért az útért, amelyet az egyház megtett XVI. Benedek vezetésével. Egyben szívünk mélyéről nagy szeretettel, meghatódottsággal és tisztelettel köszönetet mondunk a pápának azért, hogy az Úr szőlőskertjében dolgozó egyszerű és alázatos munkás ragyogó példáját állította elénk, aki minden pillanatban meg tudta valósítani azt, ami a legfontosabb: elvinni Istent az emberekhez és elvinni az embereket Istenhez.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.