2013-02-11 15:13:32

„Pápasága csillaga továbbra is ragyog számunkra” – Sodano bíboros beszéde a Szentatyához


Miután a pápa bejelentette lemondását, Angelo Sodano bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mondott beszédet:

„Szentatyánk, Péter szeretett és tisztelt utóda, mint derült égből a villámcsapás, úgy visszhangzott megható üzenete ebben a teremben. Szinte nem akartuk elhinni, olyan eltévelyedetten hallgattuk szavait. Azokban észrevettük azt a nagy szeretetet, amelyet Ön Isten Szent Egyháza iránt mindig érzett”.

Sodano bíboros ennek az apostoli cenákulumnak, a Bíborosi Kollégiumnak a nevében, a pápa kedves munkatársai nevében arról biztosította őt, hogy most is közel állnak hozzá, mint ahogyan pápasága ragyogó nyolc évén keresztül. A Bíborosi Kollégium dékánja felidézte 2005. április 19-ét, amikor a konklávé végén remegő hanggal feltette a kérdést: „Elfogadod-e kánoni megválasztásodat pápává?”

A pápa pedig, bár szintén meghatottan, nem késlekedett, hogy igennel válaszoljon, bízva az Úr kegyelmében és Mária, az egyház Édesanyja anyai közbenjárásában. Máriához hasonlóan azon a napon a pápa „igennel” válaszolt és megkezdte ragyogó pápaságát a folytonosság jegyében, amelyre olyan sokszor utalt beszédeiben az egyház történelmét illetően. Folytonosságban 265 elődjével a péteri székben a történelem kétezer éve során, Péter apostoltól, az egyszerű galileai halásztól kezdve a múlt század nagy pápáiig, Szent X. Piusz és Boldog II. János Pálig.

Február 28-a előtt, amikor a pápa pontot kíván tenni péteri szolgálatára, amelyet olyan nagy szeretettel és alázattal végzett, lesz még alkalom arra, hogy a bíborosok, munkatársai jobban kifejezzék érzelmeiket. Ezt teszik majd a világ minden részén élő lelkipásztorok és hívek, jóakaratú emberek sokasága, számos ország vezetőivel együtt.

„Ebben a hónapban még abban az örömben lesz részünk, hogy hallgathatjuk a legfőbb Pásztor hangját, már most Hamvazószerdán, majd csütörtökön, amikor a római papokkal találkozik, továbbá vasárnaponként a déli Úrangyala elimádkozásakor és a szerdai általános kihallgatásokon. Tehát lesz még sok alkalom arra, hogy hallgassuk atyai szavát. Küldetése tovább folytatódik” – mondta a pápának Sodano bíboros, majd így zárta beszédét: „Ön azt mondta, hogy mindig mellettünk lesz tanúságtételével és imájával. Mint ahogy a csillagok tovább ragyognak az égen, úgy ragyog majd mindig számunkra is pápasága csillaga. Szentatyánk, Ön mellett állunk és kérjük áldását”.


(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.