2013-02-08 17:12:11

94 éves korában elhunyt Giovanni Cheli olasz bíboros – Benedek pápa gyásztávirata


2013. február 8-ára virradó éjjel 94 éves korában, Rómában elhunyt Giovanni Cheli bíboros, az Elvándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsának nyugalmazott elnöke. Temetésére február 9-én, szombaton délután 5 órakor kerül sor a vatikáni Szent Péter bazilikában. A gyászszertartást Angelo Sodano bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mutatja be.

XVI. Benedek Francesco Ravinale püspöknek, Asti főpásztorának címzett táviratában mély gyászának ad hangot Cheli bíboros halála miatt, aki buzgó lelkipásztorként mindig hűen szolgálta az egyházat és az Evangélium hirdetését. Benedek pápa hálát ad továbbá a bíboros munkájáért, amelyet sok évtizeden át végzett a Szentszék szolgálatában. Cheli bíboros – írja a Szentatya részvéttáviratában – hivatásához mindig hű életpéldát hagy maga után. Papi életútja során készséggel állt a hívek szolgálatában és nagy figyelmet fordított a fiatalság keresztény nevelésére.

Giovanni Cheli 1918. október 4-én született Torinóban. 1942-ben szentelték pappá Astiban, majd lelkipásztori szolgálatot végzett az egyházmegye szemináriumában, továbbá francia nyelvet, matematikát és történelmet oktatott. Ezzel egyidőben a Katolikus Akció egyházmegyei felelőse volt.

1946-ban Rómába küldték a Pápai Lateráni Egyetemre, ahol teológiai tanulmányait mélyítette el. Ezalatt plébánosként tevékenykedett és nagy figyelmet fordított a fiatalságra ministráns- és cserkészcsapatot szervezve.

Teológiai és kánonjogi tanulmányait követően visszatért egyházmegyéjébe, majd a Pápai Egyházi Akadémiára került a Szentszék diplomáciai szolgálatában. 1952-ben a guatemalai nunciatúrára küldték. A latin-amerikai országban oktatást vállal a helyi jezsuita katolikus egyetemen. 1955-ben Spanyolországba helyezték, ahol 1962-ig az apostoli nuncius titkára volt.

Ebben az évben az olaszországi nunciatúrára, majd 1967-ben az Egyházi Közügyek Tanácsához került Agostino Casaroli érsek munkatársaként, ahol a Szentszék és néhány kelet-európai ország közötti megállapodások érdekében tevékenykedett. 1973-tól az ENSZ állandó megfigyelője volt, majd 1978-ban érsekké nevezte ki a pápa és a nemzetközi szervezet nunciusa lett. 1986-ban Rómába hívták, hogy az alakulóban lévő Elvándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsát vezesse, amely végül 1988-ban kezdte meg működését. 1988. október 21-én II. János Pál pápa bíborossá kreálta. 1998-tól a pápai dikasztérium nyugalmazott elnöke.

Cheli bíboros halálával a Bíborosi Kollégium száma 209-re csökkent, amelyből 118 a választó és 91 a nem választó bíboros.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.