2013-02-06 15:59:14

Véget ért a hitről és a vallásról tartott varsói tanácskozás – a KEK júliusban Budapesten tartja közgyűlését


„A hit és a vallás a változó Európában. Új keresztény mozgalmak Európában: kihívás vagy lehetőség”. Erről a témáról tartotta ülését az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (KEK) közös bizottsága február 4-6. között a lengyel fővárosban.

A megbeszélés végén záróközleményt tettek közzé, amelyben tájékoztatnak arról, hogy a résztvevők megvitatták a keresztény egyházak számára felmerülő kérdéseket, amelyeket egyes vallási csoportok és mozgalmak támasztanak. Ezzel a témával már foglalkoztak az Ökumenikus Charta-ban, amely a két szervezet közötti 2001-ben kiadott nyilatkozat. A dokumentumban a két testület kifejezte szándékát, hogy komolyan vegye a mások részéről megfogalmazott kritikus kérdéseket és közösen folytassanak megbeszéléseket ezekkel a csoportokkal. A Charta továbbá kiemeli, hogy különbséget kell tenni azok között a közösségek között, amelyekkel párbeszédet és találkozást keresnek illetve azok között, amelyektől tartózkodni kell keresztény szempontból.

A varsói találkozón elhangzottak tudományos adatok ezekről a mozgalmakról, amelyek magukba foglalják az új pünkösdista csoportokat. Áttekintették azokat a tényezőket, amelyek az embereket arra vezetik, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A résztvevők véleményt cseréltek arról, hogy hogyan válaszoljanak ezekre az összetett kihívásokra az evangelizálás és az egyházak életének megújításán keresztül.

Különös aggodalmuknak adtak hangot az Európába bevándorlók helyzete miatt, akik nem érzik magukat otthon a kontinens egyházaiban és az új vallási mozgalmakhoz menekülnek. Globális összefüggésben is vizsgálták ezt a jelenséget. Utalást tettek ennek eklekticizmusára, a valláshoz való ragaszkodás fellazulására és arra, hogy a közösségi hálók hogyan változtatják meg az emberek egymáshoz viszonyulását és kötődését.

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának és az Európai Egyházak Konferenciájának közös bizottsága imádkozott a bizonytalan helyzetben élő emberekért. Aggodalmuknak adtak hangot a közel-keleti és az észak-afrikai veszélyes és bizonytalan helyzet miatt. Csak az egész régióra kiterjedő konstruktív párbeszéd vihet előre az igazságosság és a tartós béke kialakítása felé.

A tanácskozás résztvevői foglalkoztak az evangelizáció sürgősségének témájával is. A CCEE tájékoztatást adott az új evangelizáció, a Hit éve kezdeményezésekről illetve a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulójáról. Az őszi római szinódusról is beszámoltak a jelenlevőknek.

A KEK ismertette azokat az előkészületeket, amelyeket eddig tettek a szervezet 14. közgyűlésének megszervezése érdekében. A tanácskozásra július 3-8. között kerül sor Budapesten. Az ülés témája: „Mire várunk most? – a KEK és küldetése a változó Európában”. A közgyűlés célja, hogy áttekintse az 1959-ben alapított szervezet szerepét és misszióját, amelynek 115 egyház és 40 társult szervezet a tagja.

Végül az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának és az Európai Egyházak Konferenciájának közös bizottsága megerősítette elkötelezettségét az egyházi szeretetközösség keresése érdekében, hogy még hatékonyabban tudjanak tanúságot tenni Jézus Krisztusról és hirdetni tanítását az európaiaknak.

A következő ülésre 2014. február 17-19. között kerül sor.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.