2013-02-05 16:38:19

A Szuverén Máltai Lovagrend a Szentszék közvetlen oltalma alá helyezésének 900. évfordulóját ünnepli


1113. február 15-én kelt bullájával (Pie Postulatio Voluntatis) II. Paszkál pápa a Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Rend monasztikus közösséget a Szentszék közvetlen oltalma alá helyezte. Egyben megkapták a jogot vezetőségük szabad megválasztására, függetlenül a világi vagy egyházi hatóság beavatkozásától. Azóta a Szuverén Máltai Lovagrend hű maradt az évszázadok során alapelveihez: a hitről való tanúságtételhez és a szegények illetve a szenvedők szolgálatához.

A 900. évforduló alkalmából a rend nemzetközi elöljárói sajtótájékoztatót tartottak február 5-én Rómában. A felszólalók bemutatták a rend történetének kilenc évszázadát, a jelenlegi elkötelezettségeiket az orvosi és szociális segítségnyújtás illetve a humanitárius beavatkozások terén, amelyeket több mint 120 országban folytatnak. Tevékenységüket annak köszönhetően tudják hatékonyan végezni, hogy 104 országgal tartanak fenn bilaterális kapcsolatokat. Világ szinten a rendnek 13.500 tagja van, 80 ezer önkéntessel és több mint 25 ezer orvossal, ápolónővel és egyéb egészségügyi dolgozóval végzik munkájukat. Kórházakat, gyógyászati központokat, mentőkocsikat, idős otthonokat és hátránnyal élők számára fenntartott intézményeket, haldokló betegeket ápoló központokat tartanak fenn, továbbá természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok okozta humanitárius vészhelyzetek esetén beavatkozásokat szerveznek.

A jeles évfordulónak szentelt hét kiemelkedő eseményére február 9-én kerül sor, amikor XVI. Benedek pápa találkozik a Szuverén Máltai Lovagrend négyezer tagjával, akik a világ minden részéről érkeznek. A szentmisét a Szent Péter bazilikában Tarcisio Bertone bíboros államtitkár mutatja be. A szertartás végén kerül sor a pápai audienciára a vatikáni bazilikában.

A római sajtótájékoztatón Albrecht Boeselager, a rend egészségügyi és nemzetközi kooperációs minisztere elmondta, hogy jelenleg három fő területen végzik munkájukat. Szíriában a háborútól sújtott lakosság humanitárius megsegítésében vesznek részt. Afrika 35 országában anyák és gyermekek orvosi ellátása, az erőszak áldozataivá lett nők pszichológiai támogatása, valamint a vízellátás kiépítése terén folytatják szolgálatukat. Fenntartható és alternatív megoldások kidolgozását segítik elő, hogy elkerülhetőek legyenek a jövőbeli élelmezési válsághelyzetek a fekete kontinensen.

Európában pedig elsősorban a menekültek, bevándorlók, fogyatékkal élők, fedélnélküliek, idős betegek és drogfüggő fiatalok problémáinak enyhítésén fáradoznak. A miniszter külön kiemelte a válság miatt is megjelent új szegények megsegítésére irányuló tevékenységüket az öreg kontinensen, nemcsak Kelet-Európában. A 120 országban végzett munkájuk közül Albrecht Boeselager külön említést tett a rend Magyarországon végzett jelentős elkötelezettségéről.

Mauro Casinghini, a rend elsősegélyt nyújtó testületének olasz országos igazgatója áttekintette az elmúlt évek legjelentősebb beavatkozásait hazájában. Segítséget nyújtottak az Emilia-Romagna és az Abruzzo tartományban történt földrengések kárvallottjainak, a Toszkánában és Liguriában bekövetkezett áradások után, valamint állandóan jelen vannak Szicíliában az Afrikából hajókon érkező bevándorlók támogatásában.

Végül Jean-Pierre Mazery, a rend külügyminisztere és elnökségének vezetője rávilágított, hogy miért tudja olyan hatékonyan végezni munkáját a Szuverén Máltai Lovagrend. Ez annak köszönhető, hogy a szervezeti felépítés decentralizált, ezért az egyes országokban a rend helyi tagjaira bízzák a munkát, akik közvetlenül és sokkal jobban ismerik a helyi valóságot. Az önkéntesek nagy száma is jelentősen hozzájárul tevékenységük eredményességéhez.

Végül kiemelte annak a jól működő diplomáciai hálózatnak a jelentőségét, amely lehetővé teszi, hogy a szentszéki diplomáciához hasonlóan nem valamiféle politikai vagy gazdasági érdeket képviseljenek, hanem etikai és erkölcsi értékeket mozdítsanak elő a világ számos országában a rend sajátos státuszának köszönhetően. Az újságírói kérdésekre adott válaszában hangsúlyozta, hogy éppen a rend e függetlenségének hála, a muzulmán országok jelentős részében is örömmel fogadják segítségnyújtásukat.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.