2013-02-04 12:37:20

„Da mihi animas, cetera tolle” – Bosco Szent János rendje, a szaléziak 100 éve vannak jelen Magyarországon


„Adj nekem lelkeket (Uram), minden mást vegyél el!” – az olasz alapító Bosco Szent János (1815-1888) rendje jelszavául 1859-ben e mondatot választotta, amely azóta is tökéletesen tükrözi a szaléziak küldetését a világban. A rend apostoli célja nem más, mint az ifjúság oktatása és nevelése a különböző szintű oktatási intézményekben és szervezetekben: az óvodától egészen az egyetemig. Elsődleges céljuk a fiatalok, köztük is a szegények, elhagyatottak, társadalmi helyzetükből kifolyólag veszélyeztetett helyzetben lévők összetett módon való fejlesztése az oktatáson, az evangelizáción, a szeretet eszközein keresztül.

Bosco Szent János rendjét Szalézi Szent Ferencről nevezte el, aki a XVI. század egyik neves alakja volt. Az emberekkel való jóságos és segítőkész bánásmódjáról nevezetes francia teológus, Genf egykori püspöke a Tridenti zsinatot követően (1545-1563) jelentős tevékenységet folytatott a reformáció által igencsak megviselt egyházszervezet és hitélet megújításában. A jezsuiták munkáját jelentősen támogatva írásain és prédikációin keresztül is a lelki megújulás útjait kereste, amelyhez többek között az ima és az erkölcsös életvezetés vezethet el bennünket. Nevéhez fűződik a vizitációs nővérek rendjének megalapítás is.

Don Bosco viszonya a fiatalokhoz, amely mindig a szeretetre, a vallásra és az értelemre alapszik, pedagógiája alappillérének számít, amely ma is egyaránt aktuális és hatékony. A Szalézi Rend több mint 16.000 tagja napjainkban 5 kontinens, mintegy 132 országában van jelen és látja el szolgálatát a különböző iskolákban, szociális központokban, hivatássegítő intézményekben, plébániákon, missziókban.

Magyarországon a rend 100 évvel ezelőtt telepedett le. A szalézi centenáriumi évet Erdő Péter bíboros nyitotta meg január 26-án, szombaton ünnepi szentmise keretében. A budapesti Szent István-bazilika színültig megtelt a szaléziak barátaival és a szalézi intézmények diákjaival: mintegy két és félezer hívő vett részt a nyitó szentmisén, amelyen a római Szalézi Rendfőnökséget Adriano Bregolin rendfőnöki vikárius képviselte.

Erdő Péter bíboros szentbeszédében hálát adott Istennek a Szalézi Rend magyarországi megtelepedéséért, azért, hogy „a szerzetesek 100 évvel ezelőtt merték vállalni az emberek, különösen is a gyermekek és a fiatalok üdvösségének és evilági boldogulásának szolgálatát. A régi Magyarországon ők voltak azok, akik szakmákat is tanítottak a fiataloknak. Oktatói és szakmai munkájukat a felelősség, a munka tisztelete, a műgond és az emberség jellemezte. A szalézi nevelés Krisztushoz vezeti a fiatalokat, a teremtő Isten szeretetét sugározza nemcsak a munka, hanem a mindennapi élet és a tanulás világára is” – mondta szentbeszédében Erdő Péter bíboros.

Ábrahám Béla, magyar szalézi tartományfőnök köszöntőjében rámutatott: a szalézi rend 132 országban tevékenykedik, a magyarországi rendtartomány pedig létszámát tekintve a legkisebb, de reményét fejezte ki, hogy a centenáriumi év nagyon sok fiatalt szólít majd meg. Megemlítette, hogy a „küszöbén vannak” annak, hogy néhai rendtársukat, Sándor Istvánt boldoggá avassák.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.