2013-02-04 09:44:40

„A jelenlegi válságra hatékony válasz, ha az életre és a családra összpontosítjuk erőinket” – a pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága


Február 3-án, a hónap első vasárnapján tartják Olaszországban az élet napját. Ezért XVI. Benedek pápa kifejezte kívánságát: minden embert oltalmazzanak méltóságában. Hangsúlyozta, hogy a leghatékonyabb válasz a krízisre, ha a családra irányítjuk erőforrásainkat. Beszédében emlékeztetett rá: Jézus nem azért jött el, hogy az emberek egyetértését keresse, hanem azért, hogy tanúságot tegyen az igazságról.

„Senki sem próféta saját hazájában” – ezt a közmondást erősíti meg a vasárnapi evangéliumi szakasz, amelyre a Szentatya utalt beszédében. Jézus a názáreti zsinagógában, abban a városban, ahol nevelkedett és ahol mindenki ismerte őt és családját, bejelenti, hogy személyében beteljesedett az Írás, Izajás próféta jövendölése a Messiásról. Ezek a szavak provokációként hangzanak – állapította meg a pápa. Egy egyszerű ács nem tételezhet fel ilyesmit magáról – gondolták földijei.

Amikor Jézus két csodát hoz fel példának, amelyet Illés és Elizeus hajtottak végre nem izraelitákon, hogy bebizonyítsa: olykor nagyobb hittel lehet találkozni Izraelen kívül, ekkor hallgatói mindnyájan haragra gerjedtek, fölugráltak és kiűzték Jézust a városból. Fölvitték egy hegy tetejére, hogy onnan letaszítsák. Vajon Jézus miért akart ilyen megosztottságot okozni? – tette fel a kérdést a pápa. A válasz az, hogy Jézus nem az emberek egyetértését kereste, hanem, amint később Pilátusnak mondja: tanúságot akart tenni az igazságról.
Az igazi próféta csak Istennek engedelmeskedik, és az igazságot szolgálja, ezért személyesen is kész áldozatot hozni.

A vasárnapi liturgiában felhangzottak Szent Pál szavai is a szeretetről, amely „nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal” (1 Kor 13,4-6).
Hinni Istenben annyit jelent, mint lemondani előítéleteinkről, és befogadni konkrét arcát Annak, akiben kinyilatkoztatta magát: a názáreti Jézusban. Ez az út elvezet ahhoz is, hogy másokban is felismerjük és szolgáljuk őt – mondta a Szentatya.

Mária az, aki nem botránkozik meg Jézus emberi mivoltán, amely egészen a Kereszt éjszakájáig és a Feltámadás ragyogó fényéig tart – mondta XVI. Benedek pápa, fohászkodva Máriához: segítsen bennünket, hogy mi is hűségesen és örömmel haladjunk végig ezen az úton.

Az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek pápa az Élet napjáról szólt, csatlakozva az olasz püspökök üzenetéhez az élet és a család védelmét illetően. Üdvözölte az Életvédő mozgalom tagjait. Köszönetet mondott az „Egy közülünk” kezdeményezésért és sikert kívánt megvalósításához. Európa legyen mindig az a hely, ahol minden ember méltóságát védelmezik.

Végül arra buzdította a Római Egyetem Orvostudományi és Sebészeti karának képviselőit, akik Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke kíséretében voltak jelen a Szent Péter téren, hogy képezzenek az élet kultúráját előmozdító egészségügyi dolgozókat.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.