2013-02-02 17:24:36

A babilóniai káld egyház új pátriárkája Louis Raphaël I Sako iraki főpásztor


A káld egyház püspöki szinódusa, amelyet XVI. Benedek pápa hívott össze Rómába, Leonardi Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusának vezetésével a káldok babilóniai pátriárkájává választotta Louis Sako iraki főpásztort, Kirkuk eddigi káld érsekét. Az új pátriárka ezt követően a Keleti Egyházak Kánonjainak Kódexe (CCEO) 76. kánonjának 2 §-a értelmében benyújtotta XVI. Benedek pápának az „ecclesiastica communio”-ra (egyházi közösségre) irányuló kérését, amit XVI. Benedek pápa elfogadott. Az új pátriárka Emmanuel Delly bíborost követi szolgálatában.

Louis Sako 1948-ban született az iraki Zākhō-ban. Moszulban (az egykori Ninive) végezte szemináriumi képzését, majd 1974. június 1-jén szentelték pappá. Rómában a Pápai Keleti Intézetben tanult, majd Párizsban a Sorbonne Egyetemen doktorált. 1986-ban tért vissza Moszulba, ahol lelkipásztori szolgálatot végzett. 1997 és 2002 között a Bagdadi Szeminárium rektoraként tevékenykedett, 2003. szeptember 27-én pedig kinevezték Kirkuk érsekének. Szentelésére 2003. november 14-én került sor.

Louis Raphaël I Sako babilóniai káld pátriárka megválasztását követően nyilatkozott rádiónk munkatársának. Elmondta, hogy a káld egyház helyzete nagyon nehéz hasonlóan az iraki politikai viszonyokhoz, ezért komoly feladat áll előtte. Az ima és a püspökök segítsége által arra törekszik majd, hogy a keresztények maradjanak továbbá a térségben, hogy erősödjön meg a káld egyház Irakban. Fontos a kiengesztelődés, az együttműködés, és a békés együttélés elősegítése. A hit szeretetet és szolgálatot jelent, nem pedig politikát, ezt kell a muzulmánoknak is megérteniük. A párbeszéd a legbékésebb mód a reformok megvalósítására, ezért ennek érdekében fogom szolgálatomat végezni – nyilatkozta az új babilóniai káld pátriárka, Louis Sako iraki főpásztor.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.