2013-02-01 12:50:20

Vatikanbibliotekets manuskript On line.


(01.02.2013)Efter två års arbete är de första tvåhundrafemtiosex manuskripten från Vatikanbiblioteket digitaliserade. De finns redan på bibliotekets hemsida www.vaticanlibrary.va. Detta är ett första steg i digitaliseringsarbetet som omfattar åttiotusen manuskript. Vatikanradion talade med prefekten för Vatikanbiblioteket Msgr. Cesare Pasini:

Vi är glada att berätta att projektet med sammanställandet av Vatikanbibliotekets manuskript för internet har kommit igång. Denna första insats har tagit två år och det är ungefär ett år sedan vi började med det konkreta digitaliseringsarbetet. Manuskripten har digitaliserats tack vare ett mycket fint samarbete mellan universitetsbiblioteket i Heidelberg och Vatikanbiblioteket.

Vi frågade Msgr. Pasini varför man vill göra bibliotekets allra värdefullaste volymer tillgängliga för alla på internet? Det har alltid varit Vatikanbibliotekets anda att det ska vara tillgängligt för alla som vill använda sig av det, lära känna och studera det.

Vi undrade om Msgr. Pasini ville indikera några av de mest värdefulla eller mest anmärkningsvärda bland dessa första tvåhundrafemtiosex manuskript. Till exempel "De Arte venandi cum avibus" om fågeljakt, som är en berömd bok av Fredrik II och är mycket detaljerat illustrerad med fåglar och hur jakten går till. Detta är kanske den mest kända av manuskripten som nu finns på internet. Sedan finns det vackra medeltida handskrifter med texter från kloster.

Vatikanbibliotekets digitaliseringsarbete involverar även många enskilda projekt och Msgr Pasini berättade om det: Ja, vi digitaliserar kinesiska manuskript och musikmanuskript. Sedan är ett samarbete med biblioteket i Oxford ett stort projekt. Vidare digitaliseras inkunabler (tidig boktryckarkonst), grekiska och hebreiska manuskript. Vi kan göra detta tack vare samarbete med institutioner och sponsorer och om andra vill gå in och stödja oss är de välkomna.
All the contents on this site are copyrighted ©.