2013-02-11 15:39:17

Benedictus XVI:en eroilmoitus


Hyvät veljet,

en ole kutsunut kokoon tätä konsistoria pelkästään kolmen pyhimykseksi julistamisen vuoksi, vaan kertoakseni teille kirkon kannalta tärkeästä päätöksestä.
Tutkisteltuani omaatuntoani Jumalan edessà minulle on tullut vakaumus , että korkean ikäni vuoksi voimani eivät enää riitä hoitamaan kirkollisia johtotehtäviä.
Olen hyvin perillä siitä, että erityisen hengellisen luonteensa vuoksi tätä tehtävää ei voi toteuttaa pelkin sanoin ja teoin, vaan myös rukouksen ja kärsimyksen voimalla.
Nopeati muuttuvassa nykymaailmassa, joka monin tavoin järisyttää hengellisen elämän perusteita, Pyhän Pietarin veneen ohjaamiseen ja evankeliumin julistamiseen , sekä hengen- että ruumiinvoimat ovat välttämättömiä.
Muutaman viime kuukauden kuluessa voimani ovat kuitenkin vähentyneet siinä määrin, että minun on tunnustettava kykenemättömyyteni minulle uskottujen tehtävien hoitamiseen.
Tämän vuoksi, ja tietoisena päätökseni merkityksestä, ilmoitan eroavani vapaaehtoisesti Pyhän Pietarin seuraajana toimineen Rooman piispan tehtävistä, jonka kardinaalit minulle myönsivät 19. huhtikuuta 2005. Paavin tehtävät vapautuvat helmikuun28. päivästä kello 20 lukien ja uuden paavin valitseva konklaavi on kutsuttava koolle.
Hyvät veljet, kiitän teitä vilpittömästi rakkaudesta ja työstä, joilla olette tukeneet minua tehtävissäni. Pyydän anteeksiantoa kaikista tekemistäni virheistä. Luovuttakaamme Pyhä Kirkomme Herramme Jeesuksen käsiin ja rukoilkaamme hänen Pyhää Äitiään Mariaa, jotta hän auttaisi kardinaaleja äidillisellä huolenpidollaan uuden paavin valinnassa.
Omalta osaltani aion myös tulevaisuudessa rukoilla hartaasti Jumalan Pyhän Kirkon puolesta.
Vatikaanissa 10. helmikuuta 2013.
Benedictus XVI


All the contents on this site are copyrighted ©.