2013-01-31 17:01:30

Tragedi i Uribanafängelset i Venezuela. Påven: ”Aldrig mer liknande tragedier!”


(31.01.2013)Våldsamma sammandrabbningar den 25 januari i Uribanafängelset i Venezuela har skördat femtioåtta personers liv, de flesta fångar. Påven uppmanar myndigheterna i landet att arbeta för att tragiska händelser som dessa inte upprepas igen.

Benedictus XVI uppmanar institutionerna att "fortsätta att arbeta i en anda av samarbete och god vilja för att övervinna problemen och för att undvika att liknande tragedier händer igen." Budskapet skickades i ett kondoleanstelegram och var undertecknat av kardinal och statssekreterare Tarcisio Bertone. Påven uttryckte sin djupa sorg över den "tragiska händelsen" och försäkrade om hans böner för de döda och "sin stora andliga närhet och solidaritet "med offrens familjer och de cirka nittio skadade.

Just igår, förlängde den venezuelanska regeringen undantagstillstånd för byggandet av nya fängelser med tre månader. Enligt Venezuelas tillsynssorgan för fängelser, finns det mer än fyrtiofem tusen fångar i anläggningar som rymmer som mest femton tusen.

En undersökning har inletts om vad som hände i Uribanafängelset. Enligt en första rekonstruktion, ska en rannsakan av militärpolisen i fängelset ha utlöst bråket. Vissa ligor har tagit tillfället i akt att attackera polisen. Det skulle ha börjat med att fångar hade stulit vapen, men man antar att det fanns ammunition inne i fängelset. Vittnen har även talat om två explosioner.

Fängelset ska rymma åttahundrafemtio personer men just nu inhyses tvåtusenfemhundra. Enligt FN:s kommission för mänskliga rättigheter är de venezuelanska myndigheterna ansvariga för händelsen. Ur Kyrkan i Venezuelas synvinkel är "regeringens fängelsepolitik ineffektiv, med överbeläggning, brist på mat, okontrollerat våld, utdragna rättsprocesser och förnedring av fångarnas familjer" och kyrkan kräver ” en oberoende och opartisk utredning för att åtala och straffa de ansvariga. "
All the contents on this site are copyrighted ©.