2013-01-29 17:49:57

Taliansko: Ideológia rodovej rovnosti je novou formou kolonializmu


„Ideológia gender je novou formou kolonializmu, uplatňovanou západom na zvyšok sveta.“ Toto konštatovanie je najvýraznejším tvrdením správy Medzinárodného observatória kardinála Van Thuâna pre sociálnu náuku Cirkvi, ktorú v sobotu 26. januára v talianskom Trieste predstavil prezident tejto inštitúcie arcibiskup Crepaldi. V priebehu roku 2011, sa podľa štúdie „prejavil v plnej sile fenomén kolonizácie ľudskej prirodzenosti“. Ide o súhrn udalostí medzinárodného nátlaku, ktorými sa chce dosiahnuť to, aby vlády zmenili tradičnú legislatívu o plodení ľudského života, o rodine a o živote. Pod najväčším tlakom sú podľa správy krajiny Latinskej Ameriky, predovšetkým Argentína. Mons. Crepaldi uvádza konkrétne prípady, ktoré sa udiali v tejto krajine iba v priebehu jedného roka: „Táto veľká, tradične kresťanská krajina prijala zákon o umelom oplodnení, čím vlastne odňala prirodzenosť aktu plodenia. Prijala zákon o ,rodovej identite‘, ktorým odňala prirodzenosť vlastnú rodine, a rovnako zákon o možnosti vynosenia plodu náhradnou matkou, ktorým sa odňala prirodzenosť rodičovstvu“. Zdôraznil, že ideológia o rodovej rovnosti „sa rozšírila v rozvinutých krajinách bez toho, aby vôbec mala nejakých skutočných oponentov a teraz sa o nej začína bez problémov vyučovať na školách“. Novou skutočnosťou je to, že sa táto teória začína systematicky exportovať do chudobných a rozvojových krajín. Ide o jemnú a všadeprítomnú ideológiu, ktorá apeluje na „osobné práva“, z ktorých západ urobil svoju dogmu, a ktorá predpokladá rovnosť medzi pohlavne neurčenými alebo abstraktnými jedincami, aby tak priviedla prepracovaniu celého sociálneho systému“ uviedol predseda Medzinárodného observatória kardinála Van Thuâna pre sociálnu náuku Cirkvi Mons. Giampaolo Crepaldi.
Riaditeľ spomínaného observatória Stefano Fontana v tomto smere poukazuje na Filipíny: „Cirkev vedie ťažký boj proti nedávnym nariadeniam o antikoncepcii, ktoré sú začiatkom nového prístupu k plodeniu a rodine.“ Ideológia gender môže naviac počítať s veľkými ekonomickými zdrojmi medzinárodného lobby a politickou podporou štátov a organizácií: „Európska únia je hlavným financovateľom potratov vo svete a organizácie OSN sú v tomto smere veľmi aktívne.“ „Vo všetkých krajinách, v ktorých sú nemanželské páry alebo zväzky homosexuálov uznávané, nasleduje nevyhnutne reforma rodinného práva, daní, účelov a metód výchovných štruktúr,“ dodáva Fontana. – js –
All the contents on this site are copyrighted ©.