2013-01-25 16:46:25

Egypten: Den koptisk-katolske biskopen Youhanna Golta om landets framtid


(25.01.2013)"Egyptens framtid? I detta ögonblick vet ingen hur den ser ut. Inte ens president Morsi." På tvåårsdagen av revolutionen, den 25 januari 2013, beskriver den koptisk-katolska biskopen Youhanna Golta för nyhetsbyrån Fides Egyptens känsliga fas. Samtidigt rapporteras det om nya sammandrabbningar på gatorna mellan polis och regeringskritiska demonstanter. Enligt biskop Golta, "skulle Egypten återigen gå in i ett inbördeskrig om regeringen och det muslimska brödraskapet skulle försöka kuva demonstrationerna, där man uttrycker sitt missnöje."

Biskop Golta har som företrädare för de katolska kyrkorna i Egypten deltagit i det konstituerande mötet för att genom en så kallad ”nationell dialog” skriva landets nya konstitution. Idag berättar han för Fides om skälet till varför han och de andra kristna företrädarna har dragit sig ur detta projekt kring den nya konstitutionen. Han sa: "Arbetet började bra, men så märkte vi att det muslimska brödraskapet och salafiterna ville införa en islamisk konstitution. Vi har talat med deras ledare, men kom ingen vart. Vi insåg att vi enbart deltar för syns skull, och lämnade alltså det hela."

De senaste dagarna har kristna företrädare officiellt dragit sig ur den så kallade "nationella dialogen" som president Morsi har sammankallat till för att återuppta kontakten med olika grupper i samhället, även oppositionsgrupper.

"För att föra en dialog” sa biskop Youhanna ”krävs det någon som kan lyssna på den andras resonemang.” Han berättar att även ett oberoende parti som grundades av en tidigare medlem i det muslimska brödraskapet har lämnat ”den nationella dialogen”. Han berättar också att de kristna står i god kontakt med företrädare för universitetet i Al-Azhar.

Endast en minoritet av folket har i folkomröstningen stött författandet av den nya konstitutionen. Biskop Golta understryker också att: ”Egypten inte är Mali. Här möts Europa, Asien och Afrika. Mer än tio miljoner kristna bor här. Landets ekonomi bygger på turism och handel. Därför kan det inte accepteras att landet blir islamistiskt. Det finns också internationella krafter som vill dela upp Egypten. Folket skulle utsättas svårt om detta skulle ske.” Biskop Golta fortsatte: ”Jag vill mina muslimska bröder och systrar väl. Jag har ägnat mina studier och min doktorsavhandling åt islams kultur. Men ingen av oss vet om vi går mot ett fanatiskt eller ett civiliserat land.”

Enligt biskop Golta är kärnan förhållandet mellan politik och religion: "Om man vill vara religiös kan man inte förvänta sig att man kan tvinga folket att be, att inte dricka alkohol och att följa alla religionens regler. Vad gäller arabländerna kan man få demokrati endast om man skiljer på religion och politik.”
All the contents on this site are copyrighted ©.