2013-01-19 14:43:55

Mot vapen: Fader Lombardis Octava Dies


(19.01.2013)Redan i sitt första budskap på Världsdagen för fred, fördömde Benedictus XVI kraftfullt "en ökning av militära utgifter" och en ”alltid blomstrande” vapenhandel, medan nedrustningsprocessen fortsätter att stagnera "i ett träsk av en nästan total likgiltighet". Därför välkomnas president Obamas initiativ till en lag om restriktioner för vapenförsäljning. Men vägen är fortfarande lång. Vatikanens presschef fader Federico Lombardi skriver om detta i sin ledare Octava Dies:

”Den amerikanska administrationens initiativ att begränsa och kontrollera spridning och användning av vapen är ett steg i rätt riktning. Amerikanerna innehar idag cirka 300 miljoner skjutvapen. Man kan inte förhindra framtida fruktansvärda massakrer som den i Newtown genom att minska antalet skjutvapen. ... Men man måste börja i någon ände. ... Fyrtiosju religiösa ledare från olika religioner ... har vädjat till amerikanska lagstiftare att begränsa innehav av skjutvapen då ”samhället betalar ett oacceptabelt högt pris genom massakrer och meningslösa dödsfall." Jag är med dem.”

”Men medan det amerikanska samhället engagerar sig i den här debatten kring en väl behövlig civil och moralisk utveckling, måste vi se ur ett globalt perspektiv och komma ihåg att vapen alltid är ett verktyg för hot, våld och död. Så man måste outtröttligt kräva nedrustning och motverka produktion, handel, smuggling av vapen av alla slag som alla drivs av ekonomiska intressen och makt. Om resultat kan uppnås om man följer internationella konventioner, förbjuder landminor och andra former av dödliga vapen och minska det oproportionerligt stora antalet kärnstridsspetsar... så det välkommet! Men vapnen är och kommer alltid att vara för många. Som påven sa på sin flygresa till Libanon, är vi alla skakade av massakrerna i Syrien, men vapen fortsätter att komma in i landet. Fred föds i hjärtat, men det skulle vara lättare att nå det om vi har färre vapen till hands.”
All the contents on this site are copyrighted ©.