2012-12-22 19:35:30

Predseda Pápežskej rady pre rodinu komentuje príhovor pápeža Rímskej kúrii


Benedikt XVI. pri sa včerajšom stretnutí s členmi Rímskej kúrie v príhovore venoval otázke rodiny. Vyjadril tiež, že „napriek opačnému zdaniu je rodina živá a silná“ ale „je tiež nepopierateľné, že kríza – predovšetkým v západnom svete – ohrozuje jej podstatu“. Na stretnutí sa zúčastnil aj Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu, ktorý pre Vatikánsky rozhlas komentoval túto tému predloženú Svätým Otcom:
„Rodina je základným jadrom spoločnosti, pretože je miestom kde sa odovzdáva život, politika, ekonómia a kultúra. V rodine nachádza vzťah medzi generáciami svoje podstatné miesto. Preto, ak sa zničí toto miesto, nepoškodí to iba veriacich a Cirkev, ale bude to veľké poškodenie samotného ľudstva. Podľa mňa to bolo od Svätého Otca geniálne, keď povedal, že je dobré, že odsudzujeme manipuláciu s prírodou a životným prostredím, ale žiaľ ostávame slepými, keď sa hovorí o mužovi, o žene a o ľudskom živote. Je to zásadný rozpor, ktorý musí byť rozriešený!

Svätý Otec rozoberal tému „gender“ a to prostredníctvom konkrétnej reflexie nad rodom a sexualitou
„Dnes to bolo nevyhnutné urobiť. Je to akoby „kairos“ učiteľského úradu aj preto, že existuje pokušenie myslieť si, že rovnocennosť nastáva zrušením rozdielnosti. Nie je to len intelektuálne povrchné, ale aj veľmi nebezpečné, pretože na konci sa vlastne stávam rovnocenným iba sebe samému! Stávame sa vlastne stvoriteľmi Ja. Nie sme viac tvorcami iného, ale ničiteľmi druhého do takej miery, do akej povyšujeme Ja, na rozlíšenie medzi nami. Som presvedčený, že práve uznanie bohatstva v rozdielnosti nám dovolí byť rovnocennými.

Rodina teda jestvuje vďaka dualite muž a žena, ktorá pochádza zo stvorenia...
„O tom nie je žiadna pochybnosť! Vždy tomu tak bolo, vo všetkých kultúrach a náboženstvách na rozličných úrovniach... Sme svedkami tzv. prometeovskej požiadavky mať právo na dieťa, akoby to bol tovar, ktorý sa dá kúpiť; alebo právo zničiť ho potratom, akoby to bol predmet typu „použi a vyhoď“ podľa toho ako sa nám to páči. Téma rodiny muž-žena je jedinou a základnou podmienkou pre to, aby sme mali deti, aby sme mohli písať dejiny a aby sme mali budúcnosť! Už Cicero to hovoril. On, ktorý nebol katolíkom definoval rodinu ako „principium urbis et quasi seminarium rei publicae“ – teda „základ spoločnosti a miesto kde sa učí budovať spoločnosť“. –js-
All the contents on this site are copyrighted ©.