2012-12-20 18:39:38

Jeruzalės patriarchas Kalėdų žinioje apžvelgė praėjusius metus


Gruodžio 20 dieną Jeruzalėje buvo pristatyta Jeruzalės lotynų patriarcho Fouado Twalo žinia Kalėdoms – draugams, Šventosios Žemės gyventojams, migrantams. Patriarcho Twalo žinioje yra trumpai apžvelgti visi 2012-ieji metai.

Pirmiausia, kalbant apie tarpreliginį dialogą, Vatikano II Susirinkimas yra proga atlikti sąžinės apskaitą apie santykius su hebraizmu ir islamu – ypač dabartiniame periode, arabų šalių revoliucijų metu. Krikščionys čia taip pat turėtų prisiimti ir atlikti savo vaidmenį, skleisdami neprievartos ir dialogo vertybes su kitų religijų išpažinėjais. „Esame mažuma, tačiau nesame vien skaičius“, - sakė spaudos konferencijoje žurnalistams patriarchas Twal.

Jis priminė, kad 2012 –aisiais įvyko daug tarpreliginio dialogo iniciatyvų, tačiau tai neužkirto kelio tam tikro religinio radikalizmo plėtotei. Lapkričio mėnesį susirinkusioje Izraelio religinių lyderių taryboje buvo pabrėžta, kad dirbant kartu galima paremti taiką. Akcentuota pagarba kiekvienos religijos sakralioms vietoms ir kapinėms. Tarpreliginis dialogas turi būti lydimas pagarbos veiksmų, kad duotų vaisių. Todėl smerktinos visos profanacijos prieš bažnyčias, mečetes ir sinagogas. Šį blogį reikia pradėti rauti nuo šaknies – nuo vaikų ugdymo.

Kita patriarcho Twalo paliesta tema buvo ekumenizmas. Čia patriarchas pirmiausia paminėjo Maskvos ortodoksų patriarcho Kirilo apsilankymą Šventojoje Žemėje lapkričio pradžioje, gražų momentą, kurį verta atsiminti; progą suartinti krikščionis, priminti apie jų buvimą Šventojoje Žemėje.

Kitas motyvas pasidžiaugti yra sprendimas suvienodinti Velykų datą. Šventosios Žemės katalikų vyskupų asamblėja nusprendė, kad beveik visur, išskyrus Jeruzalę ir Betliejų, Velykos bus švenčiamos pagal Julijaus kalendorių, kurio laikosi ortodoksų Bažnyčios. Šis sprendimas, patvirtintas Šventojo Sosto dekretu, turėtų įsigalioti nuo 2014-ųjų.

Daug ekumeninių delegacijų atvyko į neseniai išrinkto koptų popiežiaus Tawadroso II intronizaciją Egipte, taip jam išreikšdamos savo paramą šiuo istoriškai kritišku momentu.

Trečioji didelė tema, apie kurią kalbėjo Jeruzalės lotynų patriarchas, buvo politinė situaciją, kaip žinia, kelianti daug susirūpinimo ir klausimų. „Trokštame didesnio stabilumo ir daugiau demokratijos“, - sakė Twal. Pasak jo, Kalėdų džiaugsmas temdomas prievartos Sirijoje. Bažnyčia labai užjaučia konflikto aukas ir aktyviai padeda sirų pabėgėliams Jordanijoje, kurių yra apie 250 000. Reikia melstis už Jordaniją, kad joje pusiausvyra ir sveika nuovoka būtų išlaikyti.

Pratęsdamas politinę temą, patriarchas Twal teigiamai įvertino Palestinos didesnį pripažinimą Jungtinių Tautų Organizacijoje, pasitarnausiantį didesniam stabilumui ir taikai. Patriarchas vylėsi, kad per savo antrąją kadenciją JAV prezidentas Obama rems dviejų valstybių – Palestinos ir Izraelio – išeitį.

Prisimindamas savo gruodžio 16 dienos kalėdinį apsilankymą Gazos ruože, patriarchas Twal buvo tiesmukas: griežtai pasmerkė Izraelio embargą, dėl kurio daugiau nei pusantro milijono asmenų priversti gyventi nežmogiškomis sąlygomis, taip palaikant jų nuolatinį priešiškumą Izraeliui.

Dar viena svarbi tema – migracija. Kalbant apie krikščionių emigraciją iš Šventosios Žemės, dėl kurios daug nuogąstauta, rodos, kad kompleksyviu lygiu ji mažėja. Bažnyčia kiek galėdama padeda jaunimui – nuo būsto paieškų iki sielovadinės kultūros skleidimo: būti Šventosios Žemės piliečiu yra pašaukimas, kuris reikalauja ir aukos. Kita vertus, Bažnyčia padeda ir imigrantams, kurių daugėja kai kuriose vietovėse.

Baigdamas savo pasisakymą ir visiems linkėdamas gerų Kalėdų Jeruzalės lotynų patriarchas paminėjo du 2013 metų įvykius: pirma, tarptautinę konferenciją Jeruzalėje apie Vatikano II Susirinkimo deklaraciją „Nostra Aetate“ apie dialogą su nekrikščioniškomis religijomis ir Pasaulines jaunimo dienas Brazilijoje, kuriose dalyvaus jaunimo grupė iš Šventosios Žemės. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.