2012-12-17 17:51:06

Kardinolas Filoni lankėsi Ugandoje


Arua vyskupija Ugandoje švenčia savo ištakų, misionierių komboniečių dėka, šimtąsias metines. Šia proga vyskupiją aplankė kardinolas Fernando Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas.

Kardinolo Filoni kelių dienų vizito programa buvo turtinga. Gruodžio 13 dieną prefektas su Arua ir kitų aplinkinių vyskupijų ganytojais aukojo šventąsias Mišias Arua katedroje, dalyvaujant katechetams ir kitiems tikintiesiems pasauliečiams. Vakare aplankė šv. Trejybės moterų vienuolyną. Gruodžio 14-ąją kardinolas Filoni aplankė Lodonga miesto katalikų bendruomenę ir su jais šventė Mišias, vėliau aplankė Moyo vikariatą. Šeštadienio, gruodžio 16 dienos ryte Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas susitiko su visos bažnytinės provincijos seminaristais, vėliau su Ugandos katalikų vyskupų konferencijos nariais. Vizitas baigėsi iškilmingomis sekmadienio šventosiomis Mišiomis.

Tegu prisikėlusio Viešpaties palaiminimas paliečia šią šalį, ją valdančius, tradicinius ir politinius lyderius. (...) Tegu Šventosios Dvasios galia veda jus misijose vietinių Bažnyčių ir visos Bažnyčios Afrikoje labui, - linkėjo kardinolas Filoni, taipogi primindamas nesuskaičiuojamus asmenis, pilnus tikėjimo, dėl kurių įvairiopų pastangų katalikų tikėjimas pasiekė Ugandą – vyskupus, misionierius, pasauliečius, vienuolius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.