2012-11-30 16:23:10

Brazīlija: banknotes bez uzraksta "Lai slavēts Dievs!"


Saunpaulas Reģionālā prokuratūra aicina Brazīlijas valdību turpmāk izdot banknotes, kurās vairs nebūtu vārdu „Lai slavēts Dievs!” Prokuratūras vēstulē teikts, ka šis teikums ir pretrunā ar valsts laicisma principu, kā arī ar reliģisko brīvību, jo privileģētā lomā nostāda tikai vienu reliģiju.

Savukārt, Brazīlijas Centrālā Banka norāda, ka vārdos „Lai slavēts Dievs!” nav saskatāma atsauce ne uz vienu konkrētu reliģiju, tāpēc ir likumīgi tos saglabāt. Centrālās Bankas pārstāvji atgādina, ka likumīgs pamats, lai turpinātu drukāt minēto frāzi uz banknotēm, ir Brazīlijas valsts Konstitūcija, kuras preambulā ierakstīts, ka tā ir pieņemta „zem Dieva aizsardzības”.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.