2012-11-27 16:58:41

Kard. Tauran na otwarciu Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego w Wiedniu


To nowa sposobność do zainicjowania dialogu na wiele tematów, jak podstawowe prawa człowieka, a w szczególności wolność religijna we wszystkich jej wymiarach. W ten sposób o inauguracji nowego Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego w Wiedniu wypowiedział się kard. Jean-Louis Tauran. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego wziął udział we wczorajszej ceremonii jako reprezentant Stolicy Apostolskiej, która jest „obserwatorem-założycielem” ośrodka noszącego imię króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha.

W wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu kard. Tauran zaznaczył, że Stolica Apostolska jest bardzo wyczulona na los wspólnot chrześcijańskich w krajach, gdzie ten rodzaj wolności nie jest w odpowiednim stopniu gwarantowany. Dlatego zapewnił, że będą brane pod uwagę „wszelkie informacje, nowe inicjatywy, aspiracje, a także niedociągnięcia” w tej dziedzinie. „Wierzący powinni wspierać człowieka w tym, co dotyczy jego pragnień materialnych, moralnych i religijnych” – stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Wymienił trzy postulowane postawy przy podejmowaniu dialogu: szacunek do drugiego, wzajemną znajomość tradycji religijnych oraz współpracę w dążeniu do prawdy w atmosferze wolności i pokoju. W tym duchu także Kościół katolicki pragnie włączać się w tę misję, zwłaszcza za pośrednictwem swych dzieł miłosierdzia, wychowania i opieki zdrowotnej.

Warto dodać, że deklaracja założycielska Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego zawiera podobne elementy. W inauguracji wziął też udział, obok innych prominentnych przedstawicieli religii świata, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej II. Nazwał on uczestników wiedeńskiej inicjatywy „ambasadorami dobrej woli, których praca zostawi przyszłym pokoleniom dziedzictwo nadziei”.

tc / rv, csdAll the contents on this site are copyrighted ©.