2012-11-26 17:40:36

Crkva ohrabruje svaki napor za mir u svijetu


Crkva hrabri svaki napor za mir na Bliskom istoku i u svijetu – ustvrdio je Benedikt XVI. na prijepodnevnoj audijenciji novim kardinalima i njihovoj rodbini, koje je primio u dvorani Pavao VI. Papa je osim toga potaknuo nove kardinale na jačanje ljubavi prema Crkvi te da budu jaki i vjerni Kristovi svjedoci.
Prijepodnevnu je audijenciju Sveti Otac nazvao jednostavnim obiteljskim susretom, koji mu je dao prigodu da ponovno uzdigne glas za mir na Srednjem istoku. Govoreći na francuskom jeziku novom kardinalu, maronitskom patrijarhu Béchari Boutrosu Raïu, ohrabrio je kršćane na Srednjem istoku, koji – kako je rekao – trebaju slobodno živjeti vlastitu vjeru, a potom je uputio apel za mir u tom dijelu svijeta.
Crkva ohrabruje sve napore da zavlada mir u svijetu i na Srednjem istoku. Taj mir neće biti učinkovit ako se ne bude temeljio na međusobnom poštivanju. Neka nam došašće omogući otkriti veličinu Kristovu, koji je došao na svijet za spas ljudi i da donese mir i pomirbu – poželio je Benedikt XVI., a poželio je Kolumbiji pozdravljajući kardinala Rubéna Salazara Gomeza, nadbiskupa Bogote, da kroči u miru i slozi na putu pravednosti, pomirenja i solidarnosti.
Obraćajući se kardinalima Harveyu i Onaiyekanu potaknuo ih je da se zauzimaju u obrani povjerenog im stada, sve do prolijevanja krvi što simbolizira boja njihova kardinalskog ruha. Govoreći pak na talijanskom jeziku Papa je rekao da se ufa u potporu novih kardinala njegovoj službi Petrova nasljednika, a potom ih ohrabrio u njihovu novom poslanju.
S pouzdanjem i snažni budite u svojem duhovnom i apostolskom poslanju, uprta pogleda u Krista jačajući svoju ljubav prema njegovoj Crkvi. Tu ljubav možemo naučiti od svetaca koji su najpotpunije ostvarenje Crkve; oni su je voljeli, a prepuštajući se da ih Krist oblikuje, posvema su svoj život žrtvovali da ljudi budu prosvijetljeni Kristovim svjetlom koje sja na licu Crkve – zaključio je Benedikt XVI.
All the contents on this site are copyrighted ©.