2012-11-12 14:56:27

Ticība izpaužas darbīgā mīlestībā


Benedikta XVI uzrunas pirms lūgšanas „Kunga eņģelis” galvenā tēma bija Evaņģēlija fragments par divām nabadzīgām atraitnēm. Pāvests uzsvēra, ka viņas sniedz skaistu ticības piemēru. Ticības pamats ir dzīve Dievā. Senatnē būt atraitnei nozīmēja būt atkarīgai no citu cilvēku palīdzības. Tāpēc Bībelē atraitnes un bāreņi ir tie par kuriem Dievs rūpējas visvairāk. Kungs ir viņu līgavainis un audzinātājs. Tomēr Svētie Raksti uzsver, ka ar atraitnes stāvokli vien nepietiek. Dievs gaida no katra cilvēka ticību, kas izpaužas darbīgā mīlestībā. Neviens nav tik nabadzīgs, lai nespētu ziedot kaut ko Dievam un savam tuvākajam – teica pāvests. Gan atraitnes no Sareptas, kura atdeva pravietim Elijam pēdējo maizes kumosu, gan Evaņģēlijā pieminētās atraitnes, kura upurēja no savas nabadzības visu, kas tai bija, ticība izpaudās caur mīlestības darbiem. Šādā veidā viņas liecina par ticības un mīlestības ciešo vienotību. Neviens žēlsirdības un mīlestības darbs nav neauglīgs – citējot svētā Leona Lielā vārdus, teica pāvests.

Benedikts XVI atgādināja, ka svētdien Itālijā atzīmēta Pateicības diena. Tās tēma „Uzticies Kungam un dari labu!” Tas ir aicinājums stiprināt ticību un pateikties Radītājam, kas rūpējas par saviem bērniem. Savukārt Polija vakar atzīmēja Neatkarības pasludināšanas 94. gadadienu. Baznīca Polijā lūdzās par kristiešiem Ēģiptē, kur notiek vajāšanas.

S. Krivteža / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.