2012-11-12 16:20:32

Påven: Den sakrala musiken upplivar tron och uttrycker Guds skönhet


(12.11.2012)Den sakrala musiken i liturgin finns inte av estetiska skäl, men den hjälper att ”uttrycka tron" och på så sätt bidra till den Nya Evangelisationen. Det är en sammanfattning av påvens tal i lördags till den italienska musikorganisationen Santa Cecilias cirka 6000 medlemmar som hade samlats i Aula Paolo VI.

För att förklara den sakrala musikens möjligheter tar Benedictus XVI upp två kända vittnesbörder. Augustinus av Hippo, den stora kyrkofadern på 3-400-talen, som berättar om tårarna som upplöstes i liturgins psalmer i Sankt Ambrosiuskatedralen i Milano. Och den kände franske poeten och dramaturgen Paul Claudel som gick bort i mitten av nittonhundratalet, som när han lyssnade på Magnificat vid Julvespern i Notre-Damekatedralen i Paris omfamnade kristendomen med orden direkt, stort och maktfullt.

"Om tro föds av att lyssna till Guds Ord - och inte bara av ett sinnenas lyssnande utan som från sinnena överförs till själen och hjärtat – så finns det inga tvivel om att musiken och särskilt sången kan ge psalmer och lovsånger en större kommunikativ styrka. "

Påven anser att Sankt Augustinus vittnesbörd hjälper oss att förstå det som Vatikanen har fastställt i Sacrosanctum Concilium, liturgikonstitutionen, nämligen att " sakral musik tillsammans med orden bildar en nödvändig och väsentlig del av mässans högtidliga liturgi. "

"Varför är den då nödvändig och väsentlig? Frågar sig påven och svarar själv; Absolut inte av rent estetiska skäl i en ytlig mening, utan för att det hjälper till att uttrycka tron till Guds ära för de troendes välsignelse, som är syftet med sakral musik. Just därför vill jag tacka er för den tjänst ni utför; musiken som ni utför är inte något tillbehör eller förskönande av liturgin utan det är liturgin själv.”

Magnificat som sopar bort alla tvivel i Claudels själ är, enligt Benedictus XVI, en upplevelse av en man i vår tid som visar hur den sakrala musiken hjälper oss att aktivt delta i liturgin. Det handlar inte bara om ord utan också om att lyssna och att ta emot Ordet.

"Tänk så många människor som djupt har berörts av att lyssna på sakral musik. Här, kära vänner, har ni en viktig uppgift, att sträva efter att förbättra kvaliteten på liturgisk sång, utan rädsla för att återställa eller förbättra Kyrkans stora musikaliska tradition med gregoriansk sång och polyfoni som enligt det Andra Vatikankonciliet är två av de viktigaste uttrycksmedlen.”

Påven avslutar sitt tal till musikorganisationen Santa Cecilia med hoppet om att: ”den liturgiska musiken siktar mot allt högre höjder” för att visa ”att skönhet har sitt hem i Kyrkan.”
All the contents on this site are copyrighted ©.