2012-11-10 17:53:02

Påven till Interpol: att övervinna våld och hat är en uppgift för hela samhället


(10.11.2012) Säkerheten var stor runtomkring Vatikanstaten på fredagsmorgonen, med stängda gator och Italiens statliga polis utplacerad på varje hörn medan ledande tjänstemän för Interpol rusade förbi i omärkta bilar omgivna av en bilkortege på väg för att möta påven.

Med sin bas i Lyon, i Frankrike, är den Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol), utspridd över 190 länder. Den grundades 1923 och syftar till att samordna samarbetet mellan polisstyrkor på internationell nivå för att bekämpa och förebygga gränsöverskridande brottslighet.

Världens största internationella polisorganisation har hållit dess generalförsamling i Rom och utarbetade ett historiskt beslut på torsdagen genom att välja den franska polischefen Mireille Ballestrazzi, känd för sin kamp mot den organiserade brottsligheten på Korsika, som dess första kvinnliga president.

På fredagen togs dem emot av påven Benedictus XVI, som berömde deras uthållighet och engagemang. Han talade också om förändringen som sker inom internationell kriminalitet, med särskild tonvikt på terrorism och organiserad brottslighet. Han beskrev dem som de "allvarligaste formerna av brottslig verksamhet" i dagens globaliserade värld.

Påven beklagade också människohandeln, köpandet och säljandet av mänskliga organ, av droger och vapen. Han sa att samtliga av dessa ting "återinför en form av barbarism som förnekar människan hennes värdighet". Medan arbetet att stoppa dessa typer av brottslighet är viktigt, sa Benedictus XVI att förebyggande insatser innebär också att förstå de sociala missförhållanden som producerar sådan brottslighet. "Uteslutning och misär bland befolkningen .. är ett medel för spridningen av våld och hat".

"Svaret på våld och brott kan inte endast delegeras till lagens och ordningens krafter, utan kräver allas deltagande som kan konfrontera detta fenomen. Att övervinna våldet är en uppgift som måste innebära inte bara de institutioner och organisationer som nämnts men hela samhället: familjen, utbildningsinstitutioner, inklusive skolor och religiösa organisationer, sociala kommunikationsmedel, samt varje enskild medborgare. Alla har sitt särskilda ansvar för att bygga en framtid som utmärks för rättvisa och fred".
All the contents on this site are copyrighted ©.