2012-11-10 15:27:04

Izveidota Pontifikālā Latīņu valodas un kultūras akadēmija


Benedikts XVI ir izdevis Motu proprio par Latīņu valodu un Pontifikālās Kultūras padomes ietvaros izveidojis Pontifikālo Latīņu valodas un kultūras akadēmiju. Aplūkojis latīņu valodas nozīmi senatnē, pāvests atzīmē, ka mūsu dienās šīs valodas un kultūras zināšanas ir nepieciešamas, lai studētu daudzos avotus, kas ir nonākuši mūsu mantojumā, tai skaitā arī daudzās ekleziālās disciplīnas – teoloģiju, liturģiju, patristiku, Baznīcas tiesības. Bez tam, latīņu valodas redakcijā ir tapušas Romas rita liturģiskās grāmatas un nozīmīgākie pāvestu dokumenti. Benedikts XVI pauž nožēlu, ka mūsdienu kultūrā, kur valda vispārējs humanitāro zinātņu panīkums, arī latīņu valodai tiek pievērsta tikai pavirša uzmanība, kas izpaužas arī nākamo priesteru filozofijas un teoloģijas studijās. No otras puses, tieši mūsdienu pasaulē, kurā dominē zinātne un tehnoloģija, vērojama atjaunota interese par latīņu valodu un kultūru, pie tam, ne tikai kontinentos, kuros sastopamas latīņu-grieķu saknes.

„Tāpēc,” norāda Benedikts XVI, „par neatliekamu uzdevumu kļūst atbalstīt darbu, kas veltīts lielākai latīņu valodas pazīšanai gan ekleziālajā vidē, gan arī plašākā kultūras pasaulē.” Pāvests iesaka pieņemt jaunajiem apstākļiem atbilstošas didaktiskas metodes un veicināt attiecības starp akadēmiskajām institūcijām un latīņu valodas pētniekiem.

Motu Proprio pāvests arī paziņo, ka 10. novembrī viņš ir izveidojis Pontifikālo latīņu valodas un kultūras akadēmiju, ko vadīs viņa nominētie prezidents un sekretārs, kā arī akadēmiskā padome. Savukārt, līdzšinējais fonds Latinitas, ko 1976. gada 30. jūnijā izveidoja pāvests Pāvils VI, savu darbību ir beidzis.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.