2012-11-09 15:03:31

Benedikts XVI mudina stiprināt sadarbību cīņā ar noziedzību


Jebkāda veida vardarbība, kurā ietilpst arī terorisms un kriminālnoziedzība, ir pilnīgi nepieņemama, jo dziļi ievaino cilvēka personas cieņu un nes zaudējumu visai cilvēcei – sacīja Benedikts XVI, 9. novembrī Vatikānā tiekoties ar Interpola darbiniekiem. Viņš atgādināja, ka cīņa ar noziedzību ir ļoti svarīgs uzdevums. Taču to jāveic ievērojot cilvēktiesības. Šīs cīņas mērķis ir ne tikai noziedzības izskaušana un sabiedrības aizstāvēšana, bet arī noziedznieku labošanās panākšana. Bez tam, nepietiek cīnīties tikai ar sekām, bet ir jāveido tādi apstākļi, lai nerastos iemesli noziegumu pastrādāšanai, un tas ir visas sabiedrības uzdevums. No 5. līdz 8. novembrim Romā notika Interpola 81. Ģenerālā asambleja, kurā piedalījās policijas un drošības dienestu pārstāvji no 190 dalībvalstīm. Kopš 2008. gada Interpola organizācijai ir pievienojies arī Vatikāns. Tikšanās dalībnieki šajās dienās runāja par starptautiskās sadarbības attīstību cīņā pret kriminalitāti. Benedikts XVI pauda gandarījumu par šāda saieta norisi, jo vardarbības izplatīšanās ir šķērslis cilvēces progresam. Viņš norādīja, ka Interpolam pienākas ļoti svarīga loma kopējā labuma veicināšanā, jo, lai sabiedrībā valdītu kārtība un taisnīgums, nepieciešams panākt sabiedrisko normu un likumu ievērošanu.

Pāvests atzina, ka šodien vardarbība izpaužas dažādās jaunās formās. Īpašā veidā palielinās kriminālnoziedzība, kas ir nopietns sabiedrības destabilizācijas faktors. Viena no kriminālo darbību smagākajām formām ir terorisms un organizētā noziedzība. Terorisms sēj naidu, nāvi un atriebību. Arī organizētā noziedzība ir briesmīgs ļaunums. Šī veida noziedzīgo darbību virknē ietilpst personu tirdzniecība, narkotiku, ieroču un medikamentu kontrabanda, kā arī cilvēku orgānu tirdzniecība. Minētie noziegumi iznīcina civilizācijas pakāpeniski nospraustās morālās robežas un veido jaunu barbariskuma formu, kas noliedz cilvēku un viņa cieņu – sacīja Svētais tēvs.

Benedikts XVI atgādināja, ka, lai kādas būtu vardarbības formas, tā vienmēr dziļi ievaino personas cieņu un kaitē sabiedrībai. Tāpēc svarīgi ir iegrožot kriminālās darbības, tomēr to darot, jārespektē morālās un juridiskās normas. „Cīņā ar vardarbību, protams, jāierobežo kriminālnoziegumi un jāaizstāv sabiedrība”, sacīja pāvests, „bet vienlaikus šai cīņai jābūt virzītai arī uz to, lai panāktu, ka noziedznieks nožēlo savu pārkāpumu un labojas, jo viņš ir cilvēciskā persona, neaizskaramo tiesību subjekts, un kā tādu, viņu nedrīkst izslēgt no sabiedrības, bet jāpalīdz viņam atdzimt no jauna”.

Pāvests norādīja, ka starptautiskajai sadarbībai cīņā ar kriminālnoziegumiem nevajadzētu aprobežoties tikai ar policijas veiktajām operācijām. Šajā laukā svarīgi strādāt arī pie cēloņu analīzes. Svarīgi pievērst īpašu uzmanību sociālās atstumšanas un nabadzības faktoriem, kas izraisa vardarbību un naidu sabiedrībā. Bez tam, nepieciešams nopietns darbs politiskajā un pedagoģiskajā plāksnē. Benedikts XVI atgādināja, ka cīņa ar vardarbību ir ne tikai policijas darbs, bet arī visu sabiedrības pilsoņu uzdevums. Tajā jāiesaistās ģimenēm, skolām, Baznīcai, sociālo komunikāciju darbiniekiem un visiem pilsoņiem, katram savā veidā. Katrs ir atbildīgs par tādas sabiedrības veidošanu, kurā valdītu taisnīgums un miers.

Interpols ir starptautiska aģentūra policijas darbības koordinēšanai. Tā pastāv kopš 1923. gada. Latvija šai organizācijai atkārtoti pievienojās 1992. gada novembrī. Pirmo reizi mūsu valsts bija Interpola dalībvalsts no 1931. līdz 1940. gadam.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.