2012-11-06 14:43:10

Senegāla: kardināls Sarrs aicina atvērt jaunas kristiešu kapsētas


Senegālas Katoliskās Baznīcas primass, kardināls Teodors Adriens Sarrs (attēlā Bīskapu Sinodes laikā) aicina sekot svēto piemēram, palīdzot savam tuvākajam, un rosina valsts autoritātes atvērt jaunas kristiešu kapsētas. 1. novembrī, atzīmējot Visu svēto dienu Dakāras katedrālē, viņš vērsās pie ticīgajiem, norādot, ka visapkārt ir rodami cilvēki, kas cieš no nabadzības, slimībām, sociālās netaisnības. „Priekš viņiem ir jātver mūsu sirdis un mūsu rokas, kā to darīja svētie. Ir jāļauj sevi vadīt vēlmei būt labiem līdzpilsoņiem,” teica kardināls. Viņš atgādināja arī, ka svētie ar savu piemēru iedvesmo būt pazemīgiem, laipniem, pacietīgiem, korektiem un vairot mieru, piedošanu, uzcītību un prieku.

Savukārt, 2. novembrī – Mirušo atceres dienā, piedaloties ceremonijā Svētā Betānijas Lācara kapsētā, kur drastiski sarūk kapavietu skaits, kardināls Sarrs atkārtoti vērsās pie valsts autoritātēm ar lūgumu atvērt jaunas kristiešu kapsētas trijos Dakāras rajonos. Bez tam, Senegālas Katoliskās Baznīcas virsgans aicināja ātrāk veikt izmeklēšanu sakarā ar kapu profanāciju, kas ir notikusi Dakāras kristiešu apbedījumu vietās, un pieņemt mērus, lai turpmāk nodrošinātu kapsētas no vandālisma aktiem.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.