2012-10-30 15:09:27

Japānas bīskapu vēstījums Ticības gadā


„Mūs skar ļoti daudzi izaicinājumi. Taču ticības atjaunotnes un jaunās evaņģelizācijas uzdevumiem pienākas pirmā vieta”, raksta Japānas bīskapi vēstījumā Ticības gadā. Baznīca Uzlecošās saules zemē šogad atzīmē 26 japāņu mocekļu kanonizācijas 150. gadskārtu un misiju darbu atjaunotni. Nekad nedrīkstam aizmirst, ka mūs vieno tās pašas asinis un tā pati ticība ar tiem, kuri pirms 415 gadiem atdeva savu dzīvību par Kristu – vēršoties pie saviem laikabiedriem, atgādina bīskapi. Lai jaunās evaņģelizācijas darbs nestu augļus, viņi aicina kristiešus lasīt Svētos Rakstus, lūgties un dalīties savā ticībā. Runājot par šodienas izaicinājumiem, Baznīcas gani norāda uz dabas katastrofu izraisītajām sekām, ekonomisko krīzi, dzimstības samazināšanos un pašnāvībām. Viņi atzīst, ka šo problēmu cēlonis lielā mērā ir kļūdainais domāšanas veids, kas tiek balstīts tikai uz materiālismu un vēlmi dzīvot vienīgi šodienai. Tādēļ vēl jo vairāk, katoļticīgo pienākums ir atbildēt Benedikta XVI aicinājumam uz jauno evaņģelizāciju, lai tādējādi atklātu saviem laikabiedriem cerības apvāršņus.

J. Evertovskis / AsiaNewsAll the contents on this site are copyrighted ©.