2012-10-29 15:58:31

Påven avslutar biskopssynoden och ber för alla dem som drabbats av orkanen Sandy


(29.10.2012) Benedictus XVI vädjade på söndagen för offren och alla dem som drabbats av orkanen Sandy, som krävde mer än 20 människoliv i Karibien under förra veckan - i Bahamas, Kuba, Haiti och Jamaica. Påven försäkrade alla som drabbats av stormen om hans andliga närhet och lovade att be för offren. Benedictus XVI bad också alla troende om att be för de drabbade och utfärdade en allmän uppmaning till konkreta solidaritetshandlingar.

Påvens vädjan kom efter Angelusbönen inför pilgrimer och besökare som samlades på Petersplatsen efter mässan i Peterskyrkan för att markera avslutningen av biskopssynoden om den nya evangelisationen. Lyssna här: RealAudioMP3

I sin predikan beskrev påven den nya evangelisationen som något som berör hela kyrkans liv: För det första berör det prästerskapet. De "måste brinna starkare för den Helige Andes eld, för att antända de troendes hjärtan som regelbundet deltar i kommunitetens gudstjänster och som regelbundet samlas på Herrens dag för att bli närda av hans ord och av det eviga livets bröd." I detta sammanhang betonade Benedictus XVI behovet av en lämplig trosundervisning inför dop, konfirmation och Eukaristi. "Betydelsen av bikten, Guds barmhärtighets sakrament", sa påven, var ett annat tema som växte fram under synodfädernas tre veckor långa arbetsmöte.

Påven talade också om den "viktiga länken" mellan den nya evangelisationen och Missio Ad Gentes – d v s kyrkans ansträngningar att sprida de Goda Nyheterna om Kristus till alla som ännu inte tagit emot dem. ”Alla människor har rätt att lära känna Jesus Kristus och hans evangelium", sa påven, "och kristna, alla kristna – präster, ordensfolk och lekmän - har en motsvarande skyldighet att förkunna de Goda Nyheterna".

Påven diskuterade sedan den speciella omsorgen som kyrkan har för dem som, trots att de år döpta, inte återspeglar vad han kallade, ”dopets krav" i deras liv. Han förklarade att under synoden så betonades det att dessa människor finns i alla världsdelar, i synnerhet i de mest sekulariserade länderna.

Påven sa: "Kyrkan är särskilt angelägen om att de kan möta Jesus Kristus på nytt, återupptäcka trons glädje och återgå till religionsutövning inom de troendes gemenskap."

I detta avseende sa Benedictus XVI att kyrkan försöker att utveckla nya pastorala metoder vid sidan av evigt giltiga metoder: att utveckla ett nytt språk som är anpassad till olika kulturer i världen och föreslå sanningen om Kristus genom en dialog och vänskap som är rotad i Gud som är kärlek.

Efter predikan under mässans allmänna förböner (oratio fidelium) läste Vatikanradions Wilhelm Höjer även upp en bön på svenska för lagstiftare och offentliga tjänstemän: "Må Herrens nåd ge oss män som med mod kan tjäna sanningen, rättvisan och freden, utan att ge efter för personliga intressen, för hat och för kompromisser med det onda". Lyssna här: RealAudioMP3

Påven återvände till predikans teman i sina kommentarer under Angelusbönen som följde mässan innan han bad den traditionella Mariabönen. Påven sa att "behovet har vuxit för en förnyad förkunnelse av evangeliet i sekulariserade samhällen”. I den säkra övertygelsen, sa han, om att ”Jesus Kristus är å en a sidan den enda sanna innovationen som uppfyller förväntningarna hos människor i alla tidsåldrar, och å andra sidan, att Hans budskap bör förmedlas på ett sätt som är lämpligt i ett förändrat socialt och kulturellt sammanhang."
All the contents on this site are copyrighted ©.