2012-10-25 15:05:06

Ticības gads Ķīnā


Iesākoties Ticības gadam, Haimenas diecēzē, Ķīnā, 445 pieaugušie saņēma Iestiprināšanas sakramentu. Bīskapa Šen Bina vadītajās Euharistijas svinībās, kas notika diecēzes senākajā dievnamā, piedalījās vairāk nekā 1000 ticīgo. Viņš aicināja klātesošos stiprināties savā ticībā, lai kļūtu par sāli un gaismu pasaulei. Haimenas diecēzes teritorija pirmo reizi tika evaņģelizēta pirms vairāk nekā 400 gadiem. Tā bija viena no pirmajām Ķīnas diecēzēm, kuras vadītāju, pēc izcelsmes ķīnieti, par bīskapu konsekrēja pāvests Pijs XI 1926. gadā Svētā Pētera bazilikā, Vatikānā. Katoļticīgie līdz šim ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu kultūras, izglītības, veselības aprūpes un sociālajā jomā sabiedrībā. Šobrīd diecēzē dzīvo vairāk nekā 30 tk. ticīgo. 22 draudzēs kalpo 10 priesteri un aptuveni 20 klostermāsas.

J. Evertovskis / FidesAll the contents on this site are copyrighted ©.