2012-10-22 16:34:43

Jaunā evaņģelizācija sāksies no mūsu laika svētajiem


„Kamēr Romā notiekošā Sinode turpina savu darbietilpīgo gājumu par plašo „jaunās evaņģelizācijas” tematu, meklējot vienojošus pavedienus starp simtiem aizvadītajās dienās dzirdēto uzrunu, tikmēr jau ierasto ritmu ir pārtraukušas svētdien notikušās kanonizācijas svinības. Tās ir ielauzušās kā milzīga prieka un gaismas stars,” Romā valdošo atmosfēru apraksta tēvs Federiko Lombardi. Viņš kavējas pārdomās par septiņiem svētajiem, kurus pāvests pasludināja par svētuma piemēriem visai Baznīcai. Priesteri, reliģiskie, reliģiskās, laji, lajes. Vīrieši un sievietes, kas dzīvojuši Eiropā, Āzijā, Āfrikā, Amerikā, Okeānijā – sākot no jezuītu misionāra, kas mira mocekļa nāvē Madagaskarā, līdz priesterim – grūtībās nonākušo jauniešu audzinātājam, un slimniecei, kas gadu desmitiem ilgi piekalta pie slimības gultas, veica ārkārtīgi dārgo ciešanu misiju. No jauniņa filipīniešu katehēta-mocekļa, līdz reliģiskajai, kas savu dzīvi ir veltījusi lepras slimnieku kopšanai, kā arī tai, kuras rūpju lokā ir bijusi meiteņu, jauniešu, strādnieču izglītība. Kā puķe visā šai brīnišķīgajā grupā ir jaunā Kateri Tekakvita, pirmās evaņģelizācijas auglis starp Amerikas indiāņiem.

„Svētie,” raksta tēvs Lombardi, „vienmēr ir bijuši visticamākie kristīgās ticības liecinieki, dzīvās un darbīgās augšāmcēlušā Jēzus Kristus klātbūtnes liecinieki, cilvēces pārveidošanās liecinieki, pateicoties mistiskajam Evaņģēlija spēkam. Bez viņiem nav iespējama Baznīcas dzīve un vēl jo mazāk, efektīva Evaņģēlija sludināšana pasaules vidū, kurai varbūt ir grūti pieņemt, bet kurai tik ļoti ir vajadzīgs atklāt mīlestības, prieka un cerības dāvanu. Arī jaunā evaņģelizācija sāksies no mūsu laika svētajiem.”

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.