2012-10-20 12:03:01

Sinode: darbs grupās


Sācies Bīskapu Sinodes pēdējais etaps. Tās dalībnieki strādā pie gala dokumenta, kas tiks nodots pāvestam. Balstoties uz bīskapu ieteikumiem, Svētais tēvs sagatavos Apustulisko pamudinājumu par jauno evaņģelizāciju. Šajās dienās diskusijas notiek valodu grupās. Jau tagad atklājas dažas galvenās tēmas. Runa ir par nepieciešamību Baznīcai veikt sirdsapziņas izmeklēšanu, lai atzītu savu nolaidību evaņģelizācijas un ticības tālāknodošanas laukā. Ne mazāk svarīga tēma ir ekumenisma un starpreliģiju dialoga veicināšana, lai Baznīcas misija kļūtu ticama un Dieva Vārds tiktu sludināts arī nekristiešiem, piemēram, musulmaņiem. Bīskapi aicina novērtēt ģimeņu un katehētu lomu jaunās evaņģelizācijas darbā. Viņi norāda uz kristīgo politiķu liecību, kuri rīkojas saskaņā ar savu ticību. Sinodes tēvi saskata vajadzību atjaunot katehēzes praksi un veicināt kristīgo mediju attīstību.

S. Krivteža / VR


All the contents on this site are copyrighted ©.