2012-10-20 11:51:23

Pedro Kalungsoda ceļš uz svētumu


21. oktobrī Svētā Pētera laukumā Benedikts XVI vadīs kanonizācijas svinības, pasludinot par svētiem septiņus ticīgos. Viņu vidū ir divi priesteri, divas klostermāsas un trīs laji. Šodien iepazīsimies ar katehēta un mocekļa Pedro Kalungsoda ceļu uz svētumu. Viņa dzīve apliecina, ka ticība nav tikai vārdi, tās ceļā vienmēr ir šķēršļi, kas jāparvar un cīņa, kas jāizcīna. Pedro Kalungsods bija vēl tikai trīspadsmitgadīgs pusaudzis. kad kopā ar Jezuītu misionāriem 1668. gadā sāka darboties vienā no katehētu grupām Filipīnās. Neskatoties uz grūtībām, evaņģelizācija noritēja sekmīgi. Taču negaidot iezemiešu vidū sāka izplatīties valodas par ūdeni, ar kuru tika kristīti tie, kas vēlējās kļūt par kristiešiem. Šie apmelojumi, ar kuriem tika apgalvots, ka ūdens esot indīgs, jaunajam katehētam Pedro Kalungsodam maksāja dzīvību. 1672. gada 2. aprīlī (Pedro tobrīd ir 17 gadi), jezuītu priesteris Djego Luiss de San Vitoress kristīja kādu bērnu un Pedro viņam palīdzēja. Pēc kristībām izrādījās, ka bērna tēvs nebija devis piekrišanu. Viņš bija tik saniknots, ka meta Pedro ar šķēpu, kas viņam trāpīja krūtīs. Tūlīt pēc tam viņš tika savainots arī galvā. Tā kā priesteris Djego bija aizliedzis saviem pavadoņiem lietot ieročus, tad misionāri bija neaizsargāti. Arī pats jezuīts mira no šķēpa. Abu mocekļu ķermeņi tika iemesti jūrā, kuras dzīlēs viņi gaida miesas augšāmcelšanos. Jaunā katehēta Pedro domubiedri viņu neaizmirsa, bet pieņēma viņa ticības liecību kā piemēru uzticībai Kristum. Pedro Kalungsods tika beatificēts 2000. gada 5. martā.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.