2012-10-20 17:09:59

Ir vajadzīgi cilvēki, kas savu intelektu ļauj apgaismot Dieva gaismai


Jozefa Ratcingera vārdā nosauktā prēmija diviem teologiem. No paša pāvesta rokām 20. oktobrī to saņēma tēvs Braiens Delijs no ASV un profesors no Francijas Remī Brags – divas personības, kas Baznīcai kalpo zinātniskajā jomā. Viens no viņiem ir jezuīts, otrs precējies lajs. Tēvs Delijs ir veltījies Baznīcas tēvu mācības padziļinātām studijām. Viņš ir devis lielu ieguldījumu arī Katoliskās Baznīcas attiecību veidošanā ar Pareizticīgo Baznīcu. Savukārt, profesors Brags ir reliģiju filozofijas, īpaši jūdaisma un islāma viduslaiku perioda pētnieks. Abi prēmijas laureāti ir pasniedzēji universitātēs.

Prēmijas pasniegšanas ceremonijā pāvests pieskārās Vatikāna II koncila dokumentiem Nostra aetate – par nekristīgajām reliģijām, Unitatis redintegratio – par ekumenismu, un Dignitatis humanae – par reliģisko brīvību. Šais dokumentos, kā arī prēmijas saņēmēju darbā liela vērība tiek pievērsta Baznīcas dialogam ar mūsdienu pasauli.

Pāvests teica, ka tēvs Delijs un profesors Brags ir izcili piemēri tādu zināšanu izplatīšanā, kurās zinātne ir vienota ar gudrību, bet zinātniskā vitalitāte ar cilvēka dedzību. Tas, savukārt, paver ceļu uz „dzīves mākslu”.

„Šodien mums ir vajadzīgi tieši šādi cilvēki, kas ar apgaismotu un dzīvē praktizētu ticību padara Dievu tuvu un ticamu mūsdienu cilvēkam. Ir vajadzīgi cilvēki, kas savu skatienu nenovērš no Dieva, smeļoties no šī avota patiesu cilvēcību, lai tiem, kurus Kungs noliek mūsu ceļā, palīdzētu saprast, ka Kristus ir dzīvības ceļš. Ir vajadzīgi cilvēki, kuri savu intelektu ļauj apgaismot Dieva gaismai, lai viņi varētu uzrunāt arī citu cilvēku prātus un sirdis,” pasniedzot prēmiju, ko fonds nosaucis viņa vārdā, teica pāvests.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.