2012-10-19 11:39:17

Saruna ar Rīgas arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču


Šobrīd Vatikānā notiek Bīskapu Sinode par jauno evaņģelizāciju. Pēc Jūsu domām, cik nozīmīgs šis pasākums ir Latvijai?

Vispirms gribētos pateikt, ka šim pasākumam ir ļoti liela nozīme visas Eiropas un, protams, īpaši Rietumu pasaules mērogā, jo, kā mēs redzam, Eiropā notiek kristīgo sakņu erozijas process. Es ceru, ka Bīskapu Sinode piedāvās konkrētus risinājumus, kādā veidā šo procesu var pavērst pretējā virzienā. Vērtīgi ir arī tas, ka šeit ir ieradušies bīskapi no visas pasaules un jautājums tiek apskatīts no ļoti dažādiem redzes viedokļiem. Tieši šobrīd mēs esam šīs sinodes pusē un tagad jau tiek apkopoti pirmie rezultāti. Ja mēs pārejam tagad pie Latvijas, tad Latvija, protams, ir Rietumu pasaules sastāvdaļa, kur notiek tie paši procesi, kas kādus gadu desmitus iepriekš ir notikuši rietumvalstīs un noveduši pie tā, ka, piemēram, dažās zemēs Baznīcas masveidā tiek izpārdotas. Līdz ar to, pateicoties šai sinodei, mēs varam ieraudzīt labāk tos procesus, kas ir notikuši pie citiem un meklēt risinājumus arī priekš sevis. Mēs varam vērtēt, kādā veidā visu to labo, kas pie mums ir bijis (un nav šaubu, ka padomju laikā ticība pie mums tomēr ir izturējusi pārbaudījumus un ticīgo skaits kopš padomju varas ienākšanas Latvijā līdz tās krišanai, patiesībā, nebija samazinājies) paturēt un saglabāt. Tas nozīmē, ka mēs bijām sekmīgi izgājuši cauri pārbaudījumiem. Šobrīd mēs esam citu izaicinājumu priekšā. Tādēļ ir ļoti svarīgi saprast, kas ir šie izaicinājumi un atrast veidus, kā uz tiem reaģēt un kā tos risināt.

Kādi ir šie lielākie izaicinājumi?

Lielākais izaicinājums, protams, ir sekulārisma ofensīva, kas nozīmē, dzīvot tā it kā Dieva nebūtu un pievērsties tikai šai materiālajai pasaulei, tādām tekošajām, faktiski, fiziskajām vai dvēseliskajām vajadzībām. Tādējādi tas izaicinājums pastāv tanī, kādā veidā mums parādīt mūsdienu cilvēkam un mūsdienu sabiedrībai Latvijā, ka dzīve sadraudzībā ar Dievu ir pats skaistākais, kas var būt. Mums jāparāda šīs dzīves pievilcību.

Bīskapu sinodes ietvarā, 11. oktobrī, pāvests atklāja Ticības gadu. Kādi pasākumi šajā sakarā ir paredzēti mūsu zemē?

Šobrīd tiek plānota starptautiska zinātniska konference. Ļoti iespējams, ka būs pat divas šādas konferences. Bez tam, tika izdota Bīskapu konferences vēstule visiem ticīgajiem. Tie ir pirmie pasākumi. Šis gads vēl ir tikai sācies un pēc sinodes tiks precizēti turpmākie pasākumi.

Kā šie un citi reliģiskā rakstura notikumi varētu ietekmēt visu Latvijas sabiedrību nākotnē?

Kā jau tas ir kļuvis acīmredzams, krīzei ir morāls un garīgs pamats. Krīzes saknes ir morālas un garīgas. Ja mēs panākam to, ka sabiedrība sāk atdzimt garīgi, tad no tā iziet arī viss pārējais. Jēzus saka: „Meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un viss pārējais jums tiks pielikts klāt” (Mt 6, 33). Ja sabiedrība sāk atgriezties pie Dieva, tad viss pārējais ir piemetamā daļa.

Sarunājās Jānis EvertovskisAll the contents on this site are copyrighted ©.