2012-10-19 14:19:54

Pāvests tiekas ar metropolītu Hilarionu


Vatikānā notiekošās Bīskapu Sinodes par jauno evaņģelizāciju viesis bija metropolīts Hilarions. 16. oktobra pēcpusdienā Maskavas patriarhāta pārstāvis tikās ar pāvestu. Izdotajā paziņojumā lasām, ka viesis Svētajam tēvam nodevis sveicienus no patriarha Kirila, bet pāvests novēlējis metropolītam Dieva svētību un izturību atbildīgo pienākumu veikšanā. Hilarions pastāstīja par Pareizticīgo Baznīcas Krievijā pašreizējo situāciju, bīskapu izvēles norisi un jaunu metropoļu veidošanu, kristīgo skolu un klosteru darbību, kā arī par Baznīcas svarīgo lomu misijas un audzinšanas jomā. Runa ir par reliģijas vēstures un ētikas mācību skolās. Metropolīts Hilarions iepazīstināja pāvestu ar Svētās Sinodes Teoloģijas un Bībeles komisijas darbu un savu tikšanos ar Ticības doktrīnas kongregācijas prefektu arhibīskapu Gerhardu Milleru. Viņš pauda cerību, ka abas Baznīcas aktīvi sadarbosies teoloģijas zinātņu jomā. Sarunā tika skarts jautājums par necieņas izrādīšanu pret ticīgo jūtām un svētnīcām, pieminot nesen Maskavas Kristus Glābēja katedrālē notikušo incidentu. Tika pārrunāta arī kristiešu vajāšana dažādās pasaules valstīs. Hilarions uzsvēra, ka atbalstīt un aizstāvēt kristiešus gan Tuvajos Austrumos, gan citās zemēs, ir katoļu un pareizticīgo kopīgs uzdevums. Tikšanās noslēgumā metropolīts pasniedza pāvestam bizantiešu ikonu, kurā attēlota Kristus nokāpšana ellē. To rakstījis protodiakons Aleksijs Trunins.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.