2012-10-17 13:56:31

Lai mocekļu piemērs pamodina kristīgo dzīvi


Lai XX gadsimta mocekļu asinis pamodina kristīgo dzīvi un piepilda tukšumu, kas izveidots diktatūras gados! Šāds novēlējums 16. oktobra rītā atskanēja no Vatikāna Sinožu zāles, kur bīskapi turpina nākt klajā ar ierosinājumiem par jaunās evaņģelizācijas darbu. Šai tikšanās reizē vairākas liecības sniedza bijušo komunistisko zemju bīskapi. Viņi runāja gan par pārdzīvotajām ticīgo vajāšanām, gan par valdības centieniem veidot cilvēkus bez Dieva. Taču mocekļi atstāja spēcīgu piemēru, jo viņi ticēja Dievam arī tad, kad daudzi vairs neticēja nekam.

Uz Sinodi atceļojis īss vēstījums arī no Ķīnas. Sinodes ģenerālsekretārs Eterovičs nolasīja Fensjanas bīskapa, 90 gadus vecā Lukasa Li apsveikumu, kurā viņš iedrošina Sinodes tēvu darbu un apliecina Ķīnas katoļu garīgo tuvumu un atbalstu pāvestam. Bīskaps Lukass Li, kurš 20 gadus aizvadījis cietumā, tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem ticības un Baznīcas balstiem Ķīnā.

Sinodes gaitā Bīskapu asambleja pievērsās jautājumam par katoļu skolām, aicinot rūpēties par to, lai tām būtu redzama un respektējama identitāte, un lai ticības mācība nepaliktu par priekšmetu, ko mācīties tikai mājās un Baznīcas vidē.

Spēcīgs aicinājums izskanēja arī attiecībā uz slimnīcām, norādot, ka tās ir privileģētas jaunās evaņģelizācijas vietas, kur Baznīca var liecināt par Dieva klātbūtni.

Tiekoties jau 14. kongregācijā, Sinodes dalībnieki kārtējo reizi pievērsās jaunajai valodai, kādā jārunā mūsdienu Baznīcai. Šai valodai ir jābūt pazemīgai, cerības pilnai, uzticīgai un līdzjūtīgai, valodai, kas atspoguļo Kristus mīlestību.

Bez tam, kā norādīja bīskaps no Holandes, Baznīcai ir jāveicina garu izšķiršanas spējas, lai palīdzētu cilvēkiem salīdzināt viņu subjektīvos viedokļus un vest viņus pie objektīvās patiesības. Liels palīgs šai ziņā ir garīgie vingrinājumi.

Liels akcents jaunās evaņģelizācijas darbā ir jāliek uz Dieva Vārdu. Bīskaps no Korejas atgādināja svētās Terēzes no Lizjē piemēru, kura no galvas centās atcerēties Svēto Rakstu fragmentus. Šai ziņā katoļi daudz ko var mācīties arī no protestantiem.

16. oktobra pēcpusdienā Bīskapu Sinodi uzrunāja arī citu kristīgo konfesiju pārstāvji. Krievijas Pareizticīgo Baznīcas pārstāvis, Volokolamskas bīskaps Hilarions Alfejevs akcentēja, ka ar vienotiem spēkiem ir jācenšas sniegt kristīgā atbilde mūsdienu sabiedrībai. Viņš novēlēja, lai abas Baznīcas varētu sadarboties vēl vairāk, kā tas ir noticis pēckoncila gados.

Līdzīgus sadarbības centienus apliecināja arī Rumānijas Pareizticīgo patriarhs Daniels, kā arī Pasaules metodistu un anglikāņu kopienu pārstāvji. Ekumenismam bija veltīta arī Tezē kopienas priora, brāļa Aloiza uzruna.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.