2012-10-16 18:36:16

Prisistatau jums, išpažindamas mūsų bendrą tikėjimą“. Jonas Paulius II


Karolio Vojtylos išrinkimo popiežiumi 34 metinės.

“Vos tik neįžvelgiama Dievo valia buvau išrinktas į Apaštalo Petro sostą, nuskubėjau į Gailestingumo Motinos lietuvių koplyčią Vatikano Bazilikos požemyje.” Šie žodžiai yra iš pačių pirmųjų, kuriuos pal. popiežius Jonas Paulius II ištarė Lietuvos žemėje 1993 metais. Jis neslėpė susijaudinimo ir dėkojo Dievui už tai, kad atvykimu į Lietuvą įgyvendino ilgai brandintos kelionės troškimą.

Pirmojoje kalboje Vilniuje, dar oro uoste, Jonas Paulius II kartu dalijosi atsiminimu svarbiausio savo gyvenimo įvykio, kai Romoje buvo išrinktas naujuoju apaštalo šv. Petro įpėdiniu, 264 popiežiumi. Buvo 1978 metų spalio 16 diena. Į Siksto koplyčią susirinkusių viso pasaulio kardinolų balsai trečią konklavos dieną atiteko 58 metų Krokuvos arkivyskupui kard. Karoliui Vojtylai.

Pasivadinęs Jonu Pauliumi, naujasis popiežius tuoj po išrinkimo pasveikino ir palaimino susirinkusiuosius Šv. Petro aikštėje. Kalbėdamas itališkai, pal. Jonas Paulius II prisiminė nelauktai mirusį savo pirmtaką Joną Paulių I, prisipažino, kad baiminosi išrinkimo, tačiau sutiko “iš nuolankaus paklusnumo Viešpačiui Jėzui Kristui ir pilnutinai pasitikėdamas jo Motina, Švč. Dievo Motina.”

Ką tik išrinktas lenkas popiežius sakė: “Šitaip prisistatau jums, išpažindamas mūsų bendrą tikėjimą, krikščioniškąją viltį ir meilę Kristaus ir Bažnyčios Motinai, pradedant iš naujo žengti istorijos ir Bažnyčios kelių, padedant Dievui ir žmonėms”.

Netrukus po šių žodžių Jonas Paulius II suteikė pirmąjį Apaštališkąjį Palaiminimą ir, kaip pats prisiminė Vilniuje, vos tik buvo neįžvelgiama Dievo valia išrinktas į Apaštalo Petro sostą, nuskubėjo į Gailestingumo Motinos lietuvių koplyčią Vatikano Bazilikos požemyje. “Ten, prie Mergelės Marijos kojų, meldžiausi už jus visus.”, - pasakė Vilniuje pal popiežius Jonas Paulius II.

RealAudioMP3

Šiuo metu, kai Romoje Vyskupų sinodas su popiežiumi Benediktu XVI svarsto Bažnyčios naujojo evangelizavimo kriterijus krikščioniškajam tikėjimui perduoti, verta prisiminti, kad pal. popiežius Jonas Paulius II jau Vilniuje reiškė viltį, kad ir Lietuva “galės atsiverti naujosios evangelizacijos akiračiams”. Prisiminkime pal. Popiežiaus Jono Pauliaus II paraginimą, išsakytą Vilniuje 1993 metais:

RealAudioMP3

“Brangūs Broliai ir Seserys! Gerai žinau, jog atvykstu pas jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė ieško šviesos savo garbingoje praeityje, tikėjimo kupinoje istorijoje ir po ilgo kančios, išbandymų ir kankinystės laikotarpio stengiasi drąsiai žengti į priekį. Įsikūrusi beveik Europos centre tarp senojo Žemyno Rytų ir Vakarų, pasitikinti savo ilga krikščioniška tradicija, Lietuva galės iš naujo eiti vienybės atkūrimo keliu, darniai bendradarbiauti su kitomis Europos tautomis. Galės atsiverti naujosios evangelizacijos akiračiams. Ženkite šiuo keliu, brangieji Broliai Seserys! Atkeliauju pas jus pirmiausia kaip Ganytojas, tad trokštu padrąsinti toliau kurti naują Lietuvą, štai jau laisvą ir siekiančią kuo geriau išvystyti savo galimybes.” (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.