2012-10-16 16:09:36

Biskop Ayuso Guixot vid Forum i Istanbul: Religionsfrihet är nödvändig för social rättvisa


(16.10.2012)Ett världsforum i Istanbul under temat rättvisa har just avslutats. Forumet skapades som en mötesplats för politiska ledare, entreprenörer, akademiker, intellektuella, ledare för frivilligorganisationer och mediapersonligheter från hela världen, för att diskutera sociala, politiska och ekonomiska frågor såväl regionalt som globalt.

Bland deltagarna fanns fader Miguel Ángel Ayuso Guixot, som är sekreterare i det Påvliga rådet för interreligiös dialog. Biskop Ayuso Guixot har talat om rättvisa och fred och om att man uppnår detta genom godhet, ordning och sanning. ”Ojämlikhet och orättvisor är de främsta orsakerna till konflikter. Religionens roll är att främja rättvisa och jämlikhet.”

Biskopen säger att religion verkligen spelar en viktig roll för välfärd och rättvisa i samhället. Men att religionen även har många andra roller. ”Alltför ofta missuppfattas religionens roll nuförtiden, den uppskattas inte, den till ock med kritiseras och beskylls för att vara källan till konflikter.” Biskopen fortsätter: ”Jag minns att påven Benedictus XVI under hans besök i Storbritannien 2010, konstaterade att ”förvrängda former av religion, som sekterism och fundamentalism” kan skapa sociala problem. Den rätt förstådda och den korrekt värderade religionen spelar en viktig roll i den politiska debatten. Där den kan ”upplysa förnuftet i dess sökande efter moraliska principer. Religionen är inte ett problem utan en resurs för den nationella dialogen.” Alltså spelar religionen en viktig roll inom politiken säger biskop Ayuso Guixot. Dess funktion är inte att lösa konkreta frågor utan att påminna samhället om att moral är grunden för ett rättvist samhälle. Samhället måste tillåta religionen att få sin röst hörd i det offentliga livet. Biskopen sa att ”ett fritt och rättvist samhälle aldrig hotas av yttrandefrihet. Religionsfrihet är grunden i ett rättssamhälle och grunden för alla andra friheter.”
All the contents on this site are copyrighted ©.