2012-10-13 18:38:59

Itālija: Rožukroņa Dievmātes svētki Pompeju svētnīcā


Dažas dienas pirms Ticības gada sākuma svētceļnieki lielā skaitā pulcējās Pompeju mariāniskajā svētnīcā. Svētdien, 7. oktobrī, dievnamā Vezuva pakājē notika Euharistijas svinības, ko vadīja apustuliskais nuncijs Itālijā, arhibīskaps Adriano Bernardini un apustuliskais delegāts Pompejos, arhibīskaps Karlo Liberati.

Pompeju mariāniskā svētnīca iesvētīta 1876. gada 8. maijā. Kopš 1883. gada šeit darbojas bāreņu nams, citas karitatīvās un izglītības iestādes, kurās izaudzināti vismaz 100 000 bērnu, pusaudžu un jauniešu.

„Tuvākmīlestība, kas nāk no svētnīcas, neapstājas nekādu šķēršļu priekšā,” teica arhibīskaps Liberati. Viņš kritizēja 2001. gadā pieņemto Itālijas likumu, kas iedragājis svētnīcas harizmu, rūpējoties par bāreņiem, karu upuriem, ieslodzīto bērniem un nelabvēlīgo ģimeņu atvasēm. Saskaņā ar likumu, tika slēgti bijušie bāreņu nami un to vietā atklātas tā dēvētās „Mājas-ģimenes” (Case Famiglia), kur četrus, līdz sešus bērnus aprūpē neadekvāti liels personāls. Tāpēc šīs mājas ir grūti uzturēt, īpaši pašreizējos ekonomiskajos apstākļos.

Arhibīskaps Liberati vērsa uzmanību uz to, ka šodien Itālijas ielās klīst vismaz 30 000 bērnu un pusaudžu, kas pārtiek no ubagošanas, un kurus izmanto cilvēki bez sirdsapziņas pārmetumiem. Daudzi no šiem bērniem nesasniedz pat 18 gadu vecumu.

Arhibīskaps Bernardini, savukārt, runāja par ticīgo tendenci pielāgot Dievu savām vajadzībām, tai pašā laikā neievērojot Viņa baušļus, kas prasa dažādas atsacīšanās. „Cilvēks šķiet paguris no Dieva, taču Dievs no cilvēka nepagurst, neraugoties uz to, ka Viņš tiek atstumts,” sacīja apustuliskais nuncijs Itālijā.

Pulksten 12 ar dievlūdzējiem Pompeju mariāniskajā svētnīcā garīgā veidā vienojās arī pāvests Benedikts XVI, kurš ticīgos visā pasaulē aicināja lielāku vērību piešķirt Rožukroņa lūgšanai, jo īpaši, šai Ticības gadā.

I. Šteinerte/VR







All the contents on this site are copyrighted ©.