2012-10-12 14:25:49

Atjaunotnes īstā atslēga – visu kristiešu svētums


Benedikts XVI tikās ar bīskapiem, kuri piedalījās Vatikāna II koncilā, un Bīskapu konferenču prezidentiem. Audiencē Vatikānā ieradās 120 dalībnieku. Uzrunā pāvests uzsvēra, ka kristietība ir aizvien jauna realitāte. Kristietību nevar uzskatīt par pagātnes lietu, jo to iezīmē mūžīgā Dieva klātbūtne. Kristus bija, ir un būs mūžīgi klātesošs. Ja runājam par „atjaunotni”, tad tā nenozīmē sakaru saraušanu ar tradīciju. Īstenot atjaunotni nenozīmē attālināties no ticības un skriet līdzi modei. Tas nenozīmē atmest ticību, lai darītu to, kas katram patīk vai piemērotos sabiedrības tendencēm. Tieši pretēji, panākt atjaunotni nozīmē domāt un rīkoties ticības gaismā un mūžības perspektīvā. Svētais tēvs atgādināja, ka Vatikāna II koncils bija žēlastības laiks. Svētais Gars parādīja Baznīcai, ka tās uzdevums ir doties pie sava laika cilvēkiem un uzrunāt viņus. Taču to spēj īstenot tikai tie kristieši, kuri ir dziļi iesakņojušies Dievā – viņš uzsvēra.

Koncils neaicina izvēlēties ērtāko ceļu vai piemēroties tam, kas ir pārejošs. Koncils aicina, lai mēs savu ticību saskaņotu ar darbiem un ļautu sevi vadīt Dievam. Dogmatiskajā konstitūcijā Lumen Gentium (49) atrodam norādi, ka visi kristieši ir aicināti uz svētumu. Benedikts XVI piebilda, ka svētumā atklājas Baznīcas īstā seja un, pateicoties mūsu svētajai dzīvei, Dieva mūžīgā „šodiena” satiekas ar mūsdienu cilvēka „šodienu”.

Benedikts XVI norādīja, ka Vatikāna II koncila vēstījuma kodols ir ticība uz Kristu, vienīgo pasaules Pestītāju, ko nepieciešams sludināt mūsdienu cilvēkam. Arī šodien ir svarīgi un būtiski ļaut atspīdēt katra vīrieša un katras sievietes sirdī un dzīvē Dieva mīlestības staram, vest visu vietu un visu laiku vīriešus un sievietes pie Dieva.

Pāvests novēlēja, lai katrai vietējai Baznīcai Ticības gads kļūtu par iespēju aizvien no jauna pievērsties dzīvajam Evaņģēlija avotam, un atgādināja, ka tikšanās ar Jēzu Kristu pārveido cilvēka dzīvi. Pēc audiences Bīskapu Sinodes locekļi, tai skaitā, Vatikāna II koncila dalībnieki, un Bīskapu konferenču pārstāvji, kopumā 500 cilvēku, devās uz Pāvila VI zāle, kur notika pusdienas kopā ar Benediktu XVI. Tajās piedalījās arī Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs un Kenterberijas arhibīskaps.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.