2012-10-11 14:32:06

ASV bīskapi mudina ticīgos atklāt sakramentu nozīmi


Sakramentālās dzīves prakse ir autentiskas ticības redzamā zīme – raksta ASV bīskapi paziņojumā, kas izdots, sākoties Ticības gadam. Sakramentu pieņemšana, bet jo sevišķi piedalīšanās Euharistijā, nav kristiešu fakultatīvā lieta. Tā ir dzīves neatņemama sastāvdaļa. Sakramenti ļauj pilnībā izdzīvot savu ticību un būt par patiesiem Kristus mācekļiem. Ne mazāk svarīga ir arī lūgšana, Svēto Rakstu lasīšana, Vatikāna II koncila dokumentu studēšana un žēlsirdības darbi – atgādina amerikāņu bīskapi. Viņi paskaidro, ka caur sakramentiem turpinās Kristus pestīšanas darbs. ASV episkopāta interneta lapā atrodami gan teksti, gan video, kas palīdz ticīgajiem labāk izprast sakramentu nozīmi.

J. Evertovskis / VR, UsccbAll the contents on this site are copyrighted ©.