2012-10-09 13:22:03

Evaņģelizācija piecos kontinentos


Klātesot Svētajam tēvam, 8. oktobra pēcpusdienā Vatikānā notika Bīskapu Sinodes 2. Ģenerālkongregācija. Tās laikā uzstājās Eiropas Bīskapu konferenču padomes prezidents kardināls Peters Erdo, arhibīskapi no Āfrikas, Latīņamerikas, Āzijas un Okeānijas, Kardinālu kolēģijas dekāns Andželo Sodano, Peru Militārais ordinārijs arhibīskaps Salvadors Garsia Kalderons un Laju Pontifikālās padomes prezidents kardināls Staņislavs Rilko. Kardināls Erdo uzsvēra, ka Eiropu šodien ir jāevaņģelizē, jo kontinentā notiek attālināšanās no kristīgās ticības un pat kristiešu diskriminācija. Piemēram, masu mediji nereti izplata dezinformāciju par Baznīcu, diskreditē to, savukārt daudzās skolās ir atļauta tikai vispārēja reliģijas mācība, bet nevis katoļu reliģijas mācīšana. „Kristīgās atmiņas zudums” iet roku rokā ar antropoloģiskajām pārmaiņām, kas ir audiovizuālās kultūras konsekvence. Bez tam, šī kultūra vājina racionālo domāšanu. Šāds process nopietni apdraud visu sabiedrību – sacīja Eštergomas Budapeštas arhibīskaps.

Ieskicējot kristietības ainu Eiropā, savā uzrunā viņš minēja arī vairākus pozitīvus fenomenus, kas vieš lielas cerības – Pasaules Jauniešu dienas, pāvesta vizītes dažādās zemēs, misiju pasākumi, kas tiek organizēti daudzās pilsētās, brīvprātīgo darbs draudzēs, citas draudžu aktivitātes, ekumeniskās iniciatīvas un žēlsirdības darbi. Klātesošos Bīskapu Sinodes dalībniekus kardināls Erdo aicināja lūgt Svētā Gara gaismu, lai Viņš palīdz šī pasākumā norisē un atbalsta jaunās evaņģelizācijas darbu.

Evaņģelizācija ir izaicinājums arī Āfrikai – norādīja Āfrikas un Madagaskaras Bīskapu konferenču simpozija prezidents arhibīskaps Polikarps Pengo. Šodien globalizācija ienes Melnajā kontinentā Āfrikai svešas vērtības. Tās rezultātā afrikāņiem ir ne tikai grūti pieņemt vai padziļināt kristīgo ticību, bet arī saglabāt savas kultūras vērtības. Netrūkst arī citu problēmu, piemēram, etniskie konflikti vai islāma fundamentālisms. Arhibīskaps pauda cerību, ka sinode būs ieguvums arī Āfrikai un palīdzēs šī kontinenta iedzīvotājiem pašiem būt misionāriem savās zemēs. Latīņamerikas pārstāvis arhibīskaps Karloss Retes atgādināja, ka Baznīcai šodien „jāizmeklē sirdsapziņa” par to, kā tā izdzīvo savu ticību, jo, lai nodotu ticību tālāk nākamajām paaudzēm, nepietiek tikai ar labi sakārtotām struktūrām. Primārā lieta ir katra kristieša sirds atjaunotne un ceļš uz svētumu.

Bombejas arhibīskaps Osvalds Grasias no Indijas norādīja, ka Āzijā ir tikai 3 % kristiešu no kopējā iedzīvotāju skaita. Kristieši vairākumā ir tikai divās zemēs – Filipīnās un Austrumtimorā. Āzijā netrūkst izaicinājumu, tomēr arī iespējas ir plašas – viņš atzina, sakot, ka šodien ir ļoti svarīgi izmantot modernos komunikācijas līdzekļus Evaņģēlija vēsts izplatīšanai. Šie līdzekļi ir Dieva liela dāvana – uzsvēra arhibīskaps. Iepazīstinājis ar situāciju Okeānijā, Velingtonas arhibīskaps Džons Ečerlijs Djū norādīja, ka jaunā evaņģelizācija ietver sevī to, lai katrs ticīgais vispirms no jauna atklātu savu Kristībā saņemto aicinājumu un atkal satiktu Kristu. Līdz ar to, ikviena uzdevums ir klausīties Dieva vārdu, lūgties, piedalīties Euharistijā, saņemt citus sakramentus, studēt Baznīcas dokumentus, kalpot Baznīcai un sabiedrībai, un izplatīt ģimenes un dzīvības vērtības.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.