2012-10-08 15:05:26

Vatikānā sākas Bīskapu Sinode par jauno evaņģelizāciju


Evaņģelizēt nozīmē nest sevī Dieva uguni un drosmīgi iedegt to pasaulē – sacīja pāvests, uzrunājot Bīskapu Sinodes 1. Ģenerālkongregācijas dalībniekus. Benedikta XVI pārdomas bija veltītas Dieva un cilvēka sadarbībai. Mēs esam aicināti ļaut Dievam ņemt iniciatīvu – uzsvēra Svētais tēvs. Tāpēc ne par velti Bīskapu Sinodes ģenerālkongregācijas katru dienu iesākas ar lūgšanu. Vienlaikus arī mums pašiem jādarbojas. Pāvests atgādināja, ka kristietis nedrīkst būt remdens. Viņa ticībai jākļūst par mīlestības liesmu, lai tā aizdedzinātu apkārtējos. Jaunā evaņģelizācija kristīgās ticības tālāknodošanai ir ļoti aktuāla tēma, jo daudzi cilvēki pasaulē joprojām nepazīst Jēzu Kristu un daudzi kristieši ir novērsušies no ticības īstenošanas savā dzīvē – tā, atklājot Bīskapu Sinodes pirmo darba dienu un vēršoties pie Benedikta XVI un visiem tikšanās dalībniekiem, sacīja kardināls Džons Tons Hons. Viņš uzsvēra, ka mums, katoļticīgajiem, jābūt dedzīgiem savas ticības lieciniekiem. Baznīcai īpašu uzmanību jāpievērš jauniešiem. „Dieva pestīšanas plāns ir apbrīnojams”, sacīja Honkongas bīskaps. „Esmu drošs, ka, pateicoties ticībai, cerībai un mīlestībai, gūsim panākumus savā evaņģelizācijas misijā”.

Sinodes ģenerālsekretārs arhibīskaps Nikola Eterovičs atgādināja, ka šī steidzamā evaņģelizācijas uzdevuma, ko Kristus uzticēja savai Baznīcai, priekšnoteikums ir mūsu ticība. To nepieciešams lūgt, un tas tiks darīts visas tikšanās laikā, sevišķi, četru pāvesta vadīto Euharistijas svinību laikā. Arhibīskaps pateicās Benediktam XVI par šīs Sinodes sasaukšanu. Viņa pontifikāta 8 gadu laikā šī jau ir piektā Bīskapu Sinode. Tās 13. Ģenerālā asambleja Vatikānā notiks līdz 28. oktobrim. Saietā piedalās 262 Sinodes tēvi no pieciem kontinentiem. Lielāko daļu ir izvēlējušas Bīskapu konferences, bet 40 Sinodes tēvus nominēja pāvests. Bīskapu Sinodē piedalās arī Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Bez tam, klātesošo vidū ir 45 eksperti un 49 klausītāji – dažādu nozaru speciālisti, sievietes un vīrieši, kuri ņem dalību evaņģelizācijas darbā, 3 ielūgtie ciemiņi, žurnālisti, asistenti, tulki un tehniskais personāls. Arhibīskaps Eterovičs savā uzrunā pievērsās darbības posmam starp 12. un 13. Ģenerālo asambleju, 13. asamblejas sagatavošanai un ģenerālsekretariāta darbībai. Noslēgumā viņš atgādināja, ka evaņģelizācijas neizsmeļamais avots ir Kristus.

Pirmdien Bīskapu Sinodes laikā pirms debatēm uzstājās arī Vašingtonas arhibīskaps kardināls Donalds Viljams Vuerls. Viņš pievērsās septiņiem punktiem: ko mēs sludinām, mūsu rīcībā esošie jaunākie resursi, mūsdienu īpašie apstākļi, jaunās evaņģelizācijas elementi, daži tās teoloģiskie principi, evaņģelizācijas veicēju īpašības un Baznīcas harizmas, kas palīdz labāk īstenot šo darbu. Kardināls atzina, ka jauno evaņģelizāciju šodien lielā mērā aizēno individuālisms, jo cildinot individuālismu, mūsdienu cilvēks pazaudē no sava skatu punkta citus cilvēkus un aizmirst par savu atbildību pret citiem. Tiem, kuri sludina Kristu, jābūt drosmīgiem, jāapzinās šī uzdevuma steidzamība, jādara tas vienotībā ar Baznīcu un ar prieku – norādīja arhib. Vuerls.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.