2012-10-08 15:12:18

Ticības gadā varēs iegūt pilnīgas atlaidas


Benedikts XVI piešķir pilnīgas atlaidas sakarā ar Ticības gadu. Dekrēts, ko parakstījis Apustuliskā Penitenciārija vadītājs kardināls Manuels Monteiro de Kastro, izdots 14. septembrī. Pilnīgas atlaidas varēs iegūt tās personas, kuras ar cieņu un dievbījību piedalīsies Ticības gadā paredzētajos pasākumos. Tas sāksies 2012. gada 11. oktobrī un noslēgsies 2013. gada 24. novembrī – Kristus Karaļa svētkos. Šajā laikā ticīgie ir aicināti piedalīties vismaz trīs konferencēs par Vatikāna II koncila dokumentiem un Katoliskās Baznīcas katehisma tekstiem, kas tiek rīkotas baznīcās vai citās atbilstošās vietās. Ticības gadā esam aicināti veikt svētceļojumu uz vienu no bazilikām, katakombām vai vietējās diecēzes bīskapa norādīto svētnīcu, lai tur piedalītos dievkalpojumā vai arī veltītu pienācīgu laiku meditācijai, noslēdzot to ar lūgšanu „Tēvs mūsu”, ticības apliecinājumu, kā arī lūgšanu uz Vissvētāko Jaunavu Mariju un svētajiem apustuļiem.

Pilnīgas atlaidas varēs iegūt bīskapa noteiktajās dienās piedaloties Euharistijas svinībās vai Stundu liturģijā un publiski apliecinot ticību. Ticības gadā vēlams arī apmeklēt baznīcu vai baptistēriju, kurā ticīgie saņēmuši Kristības sakramentu. Atlaidas varēs iegūt arī tie cilvēki, kuri nopietnu iemeslu dēļ nespēs izpildīt minētos noteikumus (klauzūras klostera locekļi, slimnieki, gados veci, ieslodzītie), bet ar televīzijas vai radio starpniecību garīgi piedalīsies pāvesta vai vietējā bīskapa vadītajās Ticības gada svinībās, lūdzoties „Tēvs mūsu”, apliecinot ticību un upurējot savas ciešanas un grūtības. Apustuliskā Penitenciārija dekrētā uzsvērts, ka ticīgie aicināti izpildīt atlaidu iegūšanai paredzētos pamatnoteikumus: nožēlot grēkus, veikt sakramentālo grēksūdzi, pieņemt Svēto komūniju un lūgties pāvesta nodomā.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.