2012-10-08 14:57:14

Bīskapu Sinodes inaugurācijas Svētā Mise


Baznīca priecājas par diviem jauniem doktoriem: spāņu priesteri, svēto Jāni no Avilas un vācu mistiķi, svēto Hildegardi no Bingenas. Svētdien, 7. oktobrī Svētā Pētera laukumā Benedikts XVI svinēja Bīskapu Sinodes atklāšanas Svēto Misi, kas iesākās ar jauno Baznīcas doktoru pasludināšanu. Šie divi svarīgie notikumi bija pāvesta uzrunas galvenā tēma. Svētais tēvs atgādināja, ka Baznīcas nemainīga misija ir sludināt Kristus Labo vēsti visām tautām. „Arī šodien Svētais Gars ienes Baznīcā jaunas vēsmas, mudinot to dedzīgi sludināt Kristus Labo vēsti, stiprināt garīgo un pastorālo dinamiku – teica pāvests. – Jaunā evaņģelizācija veicina missio ad gentes jeb Evaņģēlija sludināšanu tiem, kuri vēl nepazīst Kristu un Viņa pestīšanas vēsti. Tā attiecas arī uz tiem nokristītajiem cilvēkiem, kuri ir attālinājušies no Baznīcas un nepraktizē ticību savā ikdienas dzīvē. Bīskapu Sinode ir veltīta evaņģelizācijai, lai palīdzētu šādiem cilvēkiem no jauna satikt Kristu, kurš vienīgais piešķir mūsu dzīvei jēgu un dāvā patieso mieru; lai palīdzētu tiem no jauna atklāt ticības skaistumu un nozīmi. Ticība ir mūsu dzīves prieka un cerības avots.”

Skaidrojot svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, Benedikts XVI uzsvēra, ka laulība pati sevī ir „Labā vēsts mūsdienu dekristianizētajā pasaulē.” Vīrieša un sievietes vienotība, viņu kļūšana par „vienu miesu” nesaraujamā un auglīgā mīlestībā, ir Dieva varenības redzamā zīme – uzrunas turpinājumā teica Svētais tēvs. Viņš aicināja ticīgos tiekties uz svētumu, kas ir evaņģelizācijas pirmais un galvenais elements. „Svētumam nav kultūras, sociālo, politisko vai reliģisko robežu. Tā ir mīlestības un patiesības valoda, ko saprot visi cilvēki” – uzsvēra pāvests. Viņš norādīja uz svētīgā Jāņa Pāvila II pontifikātu, nosaucot to par jaunās evaņģelizācijas paraugu.

S. Krivteža / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.