2012-10-06 16:47:19

Vatikāna žandarmērijas svētki


5. oktobrī, godinot savu debesīgo aizbildni, svēto erceņģeli Miķeli, svētkus svinēja Vatikāna žandarmērija. Pēcpusdienā žandarmi bija pulcējušies Gubernatorāta laukumā, kur tika nolasīts arī pāvesta vēstījums, bet vakarā atskanēja salūta zalves. Pāvests ar vēstījuma starpniecību pateicas žandarmiem par uzticību, dedzību un upurgatavību, kalpojot Pētera pēctecim, nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību tiem, kas dzīvo un strādā Vatikānā.

Benedikts XVI izsaka iedrošinājuma vārdus žandarmērijas korpusa komandantam Domeniko Džani, kapelānam, komisāriem, inspektoriem un katram žandarmam, un aicina godprātīgi turpināt ilgo un nopelniem bagāto tradīciju, ko iezīmē daudzu iepriekšējo žandarmu liecība, sekojot augstajiem evaņģēliskajiem ideāliem.

Pāvests novēl Vatikāna sargus Jaunavas Marijas un ercenģeļa Miķeļa aizsardzībai, un dod savu apustulisko svētību žandarmiem un viņu ģimenes locekļiem.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.